01-07-2021

Velen zullen met ongeloof reageren als ze horen dat Suriname eerder onderdeel uitmaakte van Nederland dan de provincie Limburg maar toch is dat het geval. Aan dat feit uit ons nationale verleden werd tot voor kort weinig tot geen aandacht besteed. In het kader van de slavernijherdenking die ieder jaar op de eerste julidag wordt gehouden onder de naam Keti Koti, hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alvast voorgesteld om er in de toekomst een nationale bevrijdings-, en herdenkingsdag van te maken. Meer hierover op:  https://www.movisie.nl/artikel/1-juli-keti-koti-suriname-hoorde-eerder-n...

Ook nieuw is dat onze regering het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden heeft gevraagd om een advies uit te brengen over erkenning en herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Een rapprt daarover is inmiddels uitgebracht aan de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Ollengren. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/commissie-brengt-advies-uit-over-erkenning-sl...

Bovengenoemde zaken zullen ongetwijfeld ook meespelen als er gesproken gaat worden over het al dan niet aanpassen van het Sinterklaasfeest in ons land, een dilemma waar vele gemeenten in ons land mee worstelen.

 

realisatie solide