27-03-2021

Deze week wordt herdacht dat het precies 70 jaar geleden was dat de eerste groep Molukse gezinnen met de boot in de haven van Rotterdam arriveerde. Zoals in eerste instantie aangenomen werd was dat slechts voor een tijdelijk verblijf in het voor hen koude Nederland. Naar later bleek was dat echter een ijdele hoop. Daarna zouden er nog zo`n 12.500 Molukkers volgen en ontstond de eerste grote groep Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Verspreid in ons land wonen momenteel zo`n 71.000 Nederlanders van Molukse komaf, onder andere ook in de gemeente Maastricht. Als u geinteresseerd bent kunt u kontakt opnemen met de Stichting Moetiara Maloekoe in de wijk Heer. De website is: https://moetiaramaloekoe.com of de volgende Youtube video bekijken, getiteld Verborgen Leed 1990: https://www.youtube.com/watch?v=74CD54nWPNI

Ook kunt u meer over de Molukse gemeenschap in Nederland lezen in het CBS rapport Molukkers in Nederland: file:///C:/Users/Dirk/AppData/Local/Temp/molukkers-in-nederland-2020.pdf

 

realisatie solide