30-12-2021

 Steeds meer burgers met een migratieachtergrond bereiken een leeftijd waarop dementie een rol gaat spelen. Hoe daarmee om te gaan leest u in dit artikel:  https://www.movisie.nl/artikel/extra-aandacht-migrantenouderen-dementie?...

realisatie solide