23-08-2019

Lees meer hierover op:

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/aantal-daklozen-in-nederland...

Ook opmerkelijk is dat het aantal daklozen in de groep burgers met een niet-westerse migratieachtergrond nog sneller is gestegen van 6.500 naar 18.300 in dezelfde periode.

realisatie solide