05-12-2019

Voor veel burgers met een migratie- of vluchtelingenachtergrond is het niet zo vanzelfsprekend om mensen met een andere seksuele geaardheid te accepteren omdat er nog steeds een taboe op rust. Maar daar komt langzamerhand verandering in. Lees meer op de volgende link:  https://www.movisie.nl/artikel/acceptatie-lhbti-onder-migranten-neemt-la...

realisatie solide