26-05-2020

Op dinsdag 26 november heeft de adviescommissie CIMM (Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) een brief gestuurd naar het College van B&W en de voltallige gemeenteraad van Maastricht met argumenten waarom het een groot verlies zal zijn als de commissie zou worden opgeheven zoals het College en de ingehuurde adviseur KPMG dat heeft voorgesteld. Op verzoek sturen wij u een copie van de brief.   

realisatie solide