08-10-2018

Net zoals de CIMM dat doet naar het College van B&W van Maastricht, adviseert de ACVZ gevraagd en ongevraagd de regering over letterlijk alles wat met migratie te maken heeft. Lees op hun website welke adviezen ze zoal heeft uitgebracht: https://acvz.org/pubs/2018/

realisatie solide