Een halve eeuw Marokkaanse immigratie in Nederland

13-01-2020

Zo`n vijftig jaar geleden kwamen de eerste gastarbeiders naar ons land, eerst Spanjaarden en Italianen, later Marokkanen en Turken. Cultureel debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam heeft ter ere van vijftig jaar Marokkaanse migratie een interessante podcast gemaakt dat te beluisteren is op deze link van Spotify: https://open.spotify.com/episode/6FMus1bH8GpXs3rIsaLGXo

Discriminatie heeft gevolgen voor gezondheid en welzijn

09-01-2020

Discriminatie is een hardnekkig fenomeen met verstrekkende gevolgen. Lees meer op: https://www.kis.nl/artikel/discriminatie-en-de-gevolgen-voor-welzijn-en-...

Ware emancipatie en verandering komt niet van buitenaf maar van binnenuit

09-01-2020

Dat is de uitkomst van het onlangs gehouden Movisie Kerstdebat. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/verslag-kerstdebat-gedwongen-emancipatie-...

Over eenzaamheid bij migrantenouderen

19-12-2019

Eenzaamheid is een veel voorkomend verschijnsel in onze digitale maatschappij en dat geldt deste meer voor ouderen in het algemeen en voor ouderen met een migratieachtergrond in het bijzonder. Uit diverse onderzoeken blijkt dat eenzaamheid ook de gezondheid aantast. Veel zaken spelen een rol bij het tegengaan van een gevoel van eenzaamheid. Lees meer hierover op de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/eenzaamheid-bij-migrantenouderen-bestrijden-n...

 

Hoe ZZP`ers met een migratieachtergrond met discriminatie omgaan

19-12-2019

Discriminatie op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond komt voor, blijkt uit onderzoek. Maar hoe dat zit als ze zzp’er zijn, daar is nog weinig over bekend. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving heeft dat echter uitgezocht en komt met de eerste verkennende bevindingen. Lees meer hierover op de volgende link: 

https://www.kis.nl/artikel/verkennend-onderzoek-naar-ervaren-discriminat...

Acceptatie LHBTI onder migranten neemt langzaam toe

05-12-2019

Voor veel burgers met een migratie- of vluchtelingenachtergrond is het niet zo vanzelfsprekend om mensen met een andere seksuele geaardheid te accepteren omdat er nog steeds een taboe op rust. Maar daar komt langzamerhand verandering in. Lees meer op de volgende link:  https://www.movisie.nl/artikel/acceptatie-lhbti-onder-migranten-neemt-la...

Drie interessante nieuwe boeken over identiteitspolitiek

20-11-2019

In de Groene Amsterdammer een interessant artikel over een nieuwe kijk op identiteit.

https://www.groene.nl/artikel/wees-wit-en-zwijg?utm_source=De+Groene+Ams...

CIMM symposium brengt organisaties bij elkaar

14-11-2019

Afgelopen week heeft de adviescommissie CIMM/Diversiteit Maastricht een succesvol symposium gehouden waar diverse organisaties aan hebben deelgenomen zoals Humanitas, het Leger des Heils, Woningstichting Maasvallei, Universiteit Maastricht, Woningcorporatie Servatius, MEE Zuid Limburg en Envida. De centrale stelling was: "De eigen organisatie dient een afspiegeling te zijn van de steeds diversere, multiculturele clientele waarbij gestreefd dient te worden naar inclusiviteit".

Naast een presentatie door Dr. Constance Sommerey, beleidsmedewerker Diversiteit en docent Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, werd een rondetafelgesprek gevoerd onder voorzitterschap van Dr. Nol Reverda, CIMM lid en emeritus lector van Hogeschool Zuyd.

 

Weinig diversiteit in veel adviesraden

26-09-2019

 Dat stelt in de Algemene Rekenkamer in haar laatste rapport. Meer hierover op: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/adviesraden-weinig-divers-a...

Wat is er aan de hand in ons land? Terwijl diversiteit overal hoog op de agenda staat, daalt het bij de landelijke politie, bij brandweerkorpsen, en o.a. in adviesraden. Dat is een alarmerende ontwikkeling die nader onderzocht moet worden. 

Pagina's

realisatie solide