NL bedrijven lopen achter qua diversiteit

17-09-2021

       Uit onderzoek in veertien Europese landen van hr-dienstverlener Workday blijkt dat Nederlandse werkgevers minder intensief bezig zijn met diversiteit en inclusie dan werkgevers in andere landen, schrijft het Financieel Dagblad. Slechts 23% van de hr-managers en directeuren in ons land denkt dat divers samengestelde teams innovatiever zijn dan eenzijdig samengestelde teams en gelooft 19% dat investeringen hierin positief uitpakken. In de andere landen liggen die percentages rond de 38%. De NL cijfers liggen ook lager dan door het FD afgelopen jaar hier gemeten werd.

Meer hierover op: https://fd.nl/economie/1412710/nederlandse-bedrijven-achterop-met-divers...

Menselijke hand blijft onmisbaar bij datagedreven werken

16-09-2021

De adviescommissie CIMM heeft in maart van dit jaar het College geadviseerd om nauwlettend toe te zien op de gevaren bij het gebruik van algoritmen in gemeentelijke databestanden. Vooral nu datagedreven werken exponentioneel toeneemt is dat van het grootste belang. Hierbij een artikel van Movisie dat terecht wijst op de onmisbaarheid van de " menselijk hand" bij datagedreven werken:

https://www.movisie.nl/artikel/menselijke-hand-onmisbaar-datagedreven-we...

Stichting ABC komt op voor laaggeletterden

16-09-2021

De stichting ABC viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. De stichting werft en traint ervaringsdeskundigen die beleidsmakers, politici, communicatiemedewerkers adviseren over hoe zij meer rekening kunnen houden met laaggeletterden. En ze gaan in gesprek met andere laaggeletterden over wat bijscholing hun kan brengen.  Lees meer hierover op:

https://www.movisie.nl/artikel/stichting-abc-al-25-jaar-stem-laaggelette...

De meerwaarde van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van overheidsbeleid

16-09-2021

Dat maatschappij en samenleving steeds complexer worden, hoeft geen betoog meer. Daar hoort echter ook bij dat er in toenemende mate spelregels, wetgeving en handhaving vereist zijn. Maar hoe kan worden bereikt dat al die ontwikkelingen zo efficient, rechtvaardig en transparant mogelijk gebeuren? Temeer daar beleidsmakers en handhavers, zoals ieder andere burger, ook in een bepaalde, deels zelf gecreeerde bubbel zitten en daardoor ongemerkt een "blinde vlek" kunnen ontwikkelen.

Onafhankelijke ervaringsdeskundigen vormen dan een onmisbare schakel om de samenleving zo goed mogelijk draaiende en verbonden te houden. Mensen die erop gericht zijn mee te voelen en denken bieden de maatschappij en samenleving daarbij een grote meerwaarde. Dat kan op verschillende manieren en een daarvan is via een zorgvuldig samengestelde adviescommissie zoals de CIMM die zich bezighoudt met alles rondom diversiteit en inclusie.

KIS Jaarbijeenkomst 4 oktober 2021

15-09-2021

De coronacrisis legde bloot wat al langer gaande was: ruim één miljoen inwoners van kwetsbare wijken dreigen buiten de boot te vallen. Daar stapelden problemen zoals onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en overlast zich al op. En door de coronacrisis is de achterstand alleen maar verder opgelopen.

Burgemeesters van vijftien grote gemeenten luidden onlangs de noodklok. Het tij kan nog worden gekeerd als er nu wordt geïnvesteerd in het sociaal domein. Maar dat moet wel gebeuren mét de bewoners uit deze wijken. Hoe zorgen we voor een effectieve aanpak met oog voor diversiteit, zodat beleid goed aansluit bij de diverse leefwerelden van bewoners en kansengelijkheid wordt bevorderd?

Meer informatie op: https://www.kis.nl/agenda/kis-jaarbijeenkomst-2021?utm_campaign=KIS&utm_...

Centraal&Cultureel Planbureau wil statushouder sneller laten inburgeren

09-09-2021

De nieuwe inburgeringswet is volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau veelbelovend, maar het succes ervan valt of staat bij de uitvoering door gemeenten. Met name onderwijs, gezondheid en arbeidstoeleiding zijn thema's die om meer aandacht vragen.

Het SCP is van mening dat een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum de inburgering van statushouders belemmert met alle nadelige gevolgen vandien. Dat is o.a. slecht voor de mentale gezondheid, taalbeheersing en arbeidsmarktpositie. Onder andere de veel te lange wachttijden bij het IND en de problemen op de woningmarkt zijn daar debet aan. Het SCP vraagt de politiek om het integratieproces van statushouders te versnellen.

Lees meer hierover op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/scp-nieuwe-inburgerings...

Provinciale subsidie voor meer diversiteit op Limburgse werkvloer

07-09-2021

 Het Netwerk Diversiteit krijgt 33.000 Euro van de Provincie Limburg om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Dat is een goede stap maar wel een proces van de lange adem, vinden ze zelf bij het netwerk. Meer hierover op: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210901_96462344

Interesante podcsasts over diversiteit

24-08-2021

 Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft een zestal podcasts samengesteld van ervaringsdeskundigen over diverse onderwerpen met betrekking tot diversiteit. Bekijk/beluister ze hier: https://www.kis.nl/artikel/denkers-en-doeners-over-diversiteit?utm_mediu...

Europees Hof beslist over dragen van hoofddoek

17-08-2021

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft recent geoordeeld dat werkgevers hun personeel mogen verbieden zichtbare religieuse of politieke symbolen te dragen en daar hoort ook het dragen van een hoofdoek bij. Meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/hof-hoofddoek?utm_campaign=29.07.21&utm_m...

Geneeskundestudent Hamed vaccineert vluchtelingen in azc

06-08-2021

Op dezelfde locatie bij azc in Baexem waar zijn ouders zo`n 25 jaar geleden aan een nieuw leven begonnen als migranten in Nederland, vaccineert hun 22-jarige zoon Hamed die geneeskunde studeert, nu nieuwe vluchtelingen. De familie van Hamed is destijds uit Afghanistan gevlucht voor de Taliban. In zijn nieuwe vaderland wil hij graag een bijdrage leveren aan de samenleving.

Pagina's

realisatie solide