Over raadsleden met een migratieachtergrond

12-04-2021

Alles over het wantrouwen dat nieuwe raadsleden met een migratieachtergrond ervaren van raadsleden met een Nederlandse achtergrond en nog meer leest u op deze link: https://www.kis.nl/artikel/raadsleden-met-migratieachtergrond-niet-onver...

Nationale politie wil meer diversiteit

04-04-2021

De Nationale Politie wil dat over 5 jaar 35 procent van alle agenten een niet-westerse achtergrond heeft hetgeen dan overeenkomt met het landelijk gemiddelde van de Nederlandse bevolking. De aanpak die gesteund wordt door de korpschefs en "Politie voor Iedereen" gaat heten, moet leiden tot een drastische verandering van het personeelsbestand. Momenteel werken bij de politie 63.000 agenten maar door pensionering gaan in de komende jaren daarvan 17.000 functies verdwijnen. Dit is de kans om te investeren in diversiteit en in een nieuwe cultuur zegt koprschef Martin Sitalsing. Daarbij gaat het ook om tegengaan van etnisch profileren.

Meer diversiteit dan ooit in nieuwe Tweede Kamer

31-03-2021

Onze volksvertegenwoordiging in het parlement zou eigenlijk een redelijke afspiegeling moeten zijn van de Nederlandse samenleving zodat de verschillende burgers zich kunnen herkennen en besluitvorming rechtvaardiger kan verlopen. Dat is echter tot nu toe niet het geval geweest. Kamerleden waren voornamelijk "witte", hoogopgeleide mannen uit de randstad. Maar daar komt langzamerhand toch wat verandering in met de beediging van een nieuwe groep kamerleden na de recente verkiezingen. Zo neemt nu ook een hoofddoekdragende moslima zitting in het parlement, zijn er maar liefst vier vrouwelijke fractievoorzitters waarvan een met een zwart kleurtje, is ook het aantal vrouwelijke parlementsleden opnieuw toegenomen en zijn er inmiddels 22 parlementariers met een migratieachtergrond. Dat geeft de burger moed dat verandering plaats vindt, ook al gaat het wel heel langzaam.    

70 jaar Molukse gemeenschap in Nederland

27-03-2021

Deze week wordt herdacht dat het precies 70 jaar geleden was dat de eerste groep Molukse gezinnen met de boot in de haven van Rotterdam arriveerde. Zoals in eerste instantie aangenomen werd was dat slechts voor een tijdelijk verblijf in het voor hen koude Nederland. Naar later bleek was dat echter een ijdele hoop. Daarna zouden er nog zo`n 12.500 Molukkers volgen en ontstond de eerste grote groep Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Verspreid in ons land wonen momenteel zo`n 71.000 Nederlanders van Molukse komaf, onder andere ook in de gemeente Maastricht. Als u geinteresseerd bent kunt u kontakt opnemen met de Stichting Moetiara Maloekoe in de wijk Heer. De website is: https://moetiaramaloekoe.com of de volgende Youtube video bekijken, getiteld Verborgen Leed 1990: https://www.youtube.com/watch?v=74CD54nWPNI

Ook kunt u meer over de Molukse gemeenschap in Nederland lezen in het CBS rapport Molukkers in Nederland: file:///C:/Users/Dirk/AppData/Local/Temp/molukkers-in-nederland-2020.pdf

 

Ook gemeente Maastricht krijgt meer vrijheid bij uitvoering clientervaringsonderzoek WMO

25-03-2021

Iedere gemeente in ons land is verplicht om regelmatig ervaringsonderzoeken uit te voeren met als oogpunt om te monitoren hoe bestaande en nieuwe clienten de toegang tot WMO ondersteuning hebben ervaren. Dat gebeurde tot voor kort volgens een strakke procedure maar sinds dit jaar krijgen gemeenten meer vrijheid om dat anders aan te pakken, van voornamelijk kwantitatief naar meer kwalitatief. Van belang is daarbij ook hoe diversiteit een rol kan spelen in het onderzoek want iedere burger heeft zo zijn of haar eigen specifieke noden en eigenschappen. Lees meer op:  https://www.movisie.nl/artikel/meer-vrijheid-gemeenten-uitvoering-client...

Hoe inclusief zijn de verkiezingsprogramma`s nou eigenlijk?

12-03-2021

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving, kortweg KIS, heeft de verkiezingsprogramma`s van 15 van de maar liefst 37 deelnemende partijen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen laten analyseren op alle aspecten ten aanzien van diversiteit en inclusie. Daaruit is een indrukwekkend overzicht gemaakt met feiten en partijstellingnames over bijvoorbeeld inburgering, racisme en migratie. Lees meer hierover op:

https://www.kis.nl/artikel/hoe-inclusief-zijn-de-verkiezingsprogramma%E2...

https://www.kis.nl/sites/default/files/verkiezingsprogrammas-analyse-kis...

Seksuele opvoeding in migrantengezinnen

04-03-2021

Het is niet altijd makkelijk voor een migrantengezin om aansluiting te vinden met de Nederlandse cultuur wat betreft seksuele opvoeding. Bijgaand artikel "Met een omweg over seksuele gezondheid praten" gaat daar dieper op in: https://www.kis.nl/artikel/met-een-omweg-over-seksuele-gezondheid-praten...

De menselijke maat moet prevaleren boven rigide systeemdenken

04-03-2021

De digitale samenleving kent vele voordelen maar helaas net zoveel nadelen. Het is dus kunst om het ene te doen maar tegelijkertijd het andere te laten. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/menselijkheid-moet-winnen-systeem?utm_cam...

Handboek Burgerschap: Nederland is van ons allemaal

03-03-2021

Oud PvdA-kamerlid Samira Bouchibti is de schrijfster van het Handboek Burgerschap voor Docenten. Ze heeft zich de afgelopen vijfentwintig jaar vanuit de politiek, de journalistiek en het maatschappelijke middenveld intensief beziggehouden met sociale en maatschappelijke vraagstukken. Samira heeft drie boeken geschreven ’De islam, de moslim en ik’ en ‘De moslim bestaat niet’ en in opdracht van de gemeente Den Haag de handleiding burgerschap voor docenten ‘Waarom zijn wij Nederlander?’. Samira Bouchibti is werkzaam als adviseur burgerschapsonderwijs, gastdocent, trainer, senior beleidsadviseur en directeur van de VIP Academy. Lees meer over haar zienswijze op de multiculturele samenleving en de inhoud van haar boek op: https://tenbrinkuitgevers.nl/nederland-is-van-ons-allemaal en over haar interview in de Volkskrant op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-moeten-leerlingen-weer-l...

3 maart a.s. een wake in Maastricht voor een humaner migratiebeleid

22-02-2021

Op woensdag 3 maart a.s. vindt er op de Markt  tegenover het stadhuis van 18.00-19.00 een wake plaats om aandacht te vragen voor een humaner migratiebeleid. Deze wake onder de naam Lopend Vuur (Maastricht) vindt plaats in verschillende steden en dorpen in ons land in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart. Ten gevolge van de coronamaatregelen is het wel van groot belang dat u zich vooraf aanmeldt op onderstaande website. U komt toch ook ?!

Na de verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria in Griekenland heeft de Nederlandse regering beloofd om ten minste vijftig minderjarige, alleenstaande vluchtelingen op te nemen. De organisatie Vluchtelingenwerk spreekt er terecht schande van dat er tot nu toe slechts twee zijn toegelaten.

Lees meer hierover op https://www.stcmaastricht.nl/2021/02/20/lopend-vuur-maastricht/ , op https://migreat.org/lopendvuur en op https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/slechts-twee-alleenstaande-kinde...

Pagina's

realisatie solide