Discriminatie-ervaringen bij Oost-Aziatische Nederlanders

18-02-2021

 Het Kennisplatform Integratie en Samenleving signaleert dat met name in de huidige coronatijd er steeds meer signalen zijn van mensen met een Oost-Aziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit en afkomst. KIS heeft die ervaringen in beeld gebracht met een verkennend onderzoek, 'De stilte voorbij.' De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de sociale norm te veranderen rond discriminatie, racisme en Oost-Aziatische mensen. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/onderzoek-kis-discriminatie-ervaringen-oost-a...

Info coronavaccinatie voor moslims

12-02-2021

Veel mensen hebben terecht medische vragen over coronavaccinaties. Daarnaast leven er echter ook religieuze vragen, onder andere bij moslim burgers. Op zondag 14 februari van 14.00 tot 15.30 zal er een livestream worden uitgezonden op vaccinatielive.nl  Onder leiding van Jamal Ezzarqtouni beantwoorden verschillende artsen en theologen/imams uw vaccinatievragen.

Beter bereiken van vergeetachtige migratenouderen

11-02-2021

Zijn signalen van vergeetachtigheid en dementie bij ouderen soms moeilijk tijdig te onderkennen, dat geldt nog meer voor ouderen met een migratieachtergrond omdat die eerste generatie migranten vaak de Nederlandse taal minder goed beheersen. Hoe deze oudere burgers toch beter zijn te bereiken en ondersteunen laat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam zien in een nieuw, tweejarig project met een multidisciplinaire aanpak. Meer hierover leest u op:

https://www.movisie.nl/artikel/multidisciplinaire-aanpak-vergeetachtige-...

Eerste Kamer akkoord met wijziging art.1 grondwet over discriminatie

10-02-2021

De Eerste Kamer is akkoord met een wijziging in de grondwet waardoor mensen straks niet langer meer gediscrimineerd mogen worden om hun handicap of seksuele geaardheid. Een 'grote overwinning voor LHBTI's', zegt belangenvereniging COC Nederland.

 

Voor het verbod moet Artikel 1 van de Grondwet worden veranderd. Daarom moet het nóg een keer worden goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer. Daar moet het voorstel opnieuw een tweederdemeerderheid halen.

SCP pleit voor meer brede scholen

04-02-2021

 Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft bekendgemaakt dat ze graag meer "brede" scholen ziet. De reden is duidelijk: als leerlingen van vmbo, havo en vwo elkaar niet of nauwelijks zien en spreken omdat ze niet in hetzelfde gebouw zitten, ontmoeten ze vooral andere leerlingen met een vergelijkbare achtergrond. Daardoor worden de verschillen in de samenleving extra vergroot want jongeren leren dan niet hoe ze kunnen omgaan met "de ander". Vandaar de oproep naar gemeenten en scholen om onderwijs breder op te zetten in één gebouw.

 

Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen er in Nederland?

20-01-2021

De meeste mensen staan er niet bij stil dat inmiddels al bijna een kwart van alle Nederlanders een migratieachtergrond heeft. Dat cijfer ligt voor de gemeente Maastricht op meer dan 33%. Voor heel Nederkand hebben we het dan over ongeveer 4 miljoen burgers. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). Voor zo`n 40% is dat een westerse en zo`n 60% is dat een niet-westerse migratieachtergrond. Inmiddels behoort 46% tot de groep die in Nederland is geboren. De herkomstlanden zijn heel divers, en de migranten zijn hier al heel lang of soms nog maar kort. De voorspelling is dat hun aantal in de komende jaren nog verder zal toenemen tot rond de 30% in 2050. Landelijke en lokale overheden maar ook bedrijven en instellingen ontkomen dan ook niet aan duidelijke beleidsplanning ten aanzien van diversiteit en inclusie, iets waar de adviescommissie CIMM continu op wijst.

Meer data en informatie vindt u op:  https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/ho...

Pagina's

realisatie solide