Discriminatie op arbeidsmarkt nog steeds groot probleem

21-12-2021

Ondanks wetgeving en veelvuldige aandacht in de media blijkt discriminatie op de werkvloer nog steeds heel vaak voor te komen. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving, kortweg KIS, heeft  onderzocht in hoeverre en op welke manier opleidingen voor toekomstige HRM-medewerkers, en dan met name hbo-opleidingen, professioneel aandacht besteden aan het voorkomen van discriminatie en bevorderen van inclusie. Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle opleidingen voldoende aandacht hieraan besteden. Lees meer hierover op:

https://www.kis.nl/artikel/wat-doceren-hrm-opleidingen-over-discriminati...

De betekenis van corona voor Nederlanders met een migratieachtergrond

09-12-2021

De corona pandemie treft alle Nederlanders, jong en oud, gevaccineerd of ongevaccineerd en ziek of gezond. Deze blog gaat met name dieper in op de impact van corona op Nederlanders met een migratieachtergrond:  https://www.kis.nl/blog/de-grond-van-nederland-wel-goed-genoeg-voor-de-e...

UM lezing over de veranderende houding ten aanzien van diversiteit

08-12-2021

Woensdag 8 december houdt Halleh Ghorashi een Zoom-lezing over de veranderende houding in de samenleving ten aanzien van diversiteit. Interessant is dat professor Ghorashi alles plaatst in een historische context. Meer informatie en inschrijving vindt u hier:

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/studium-generale-ediversit...

Kansengelijkheid moet al op lagere scholen beginnen

02-12-2021

Ervaring leert dat onderwijs een centrale rol speelt om kansenongelijkheid effectief tegen te gaan.  Lees meer hierover op:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/kansengelijkhei...

Toetsingskader ter voorkoming van etnisch profileren

02-12-2021

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een toetsingskader ontwikkeld om ethnisch profileren te voorkomen. Steeds vaker blijkt namelijk dat overheidsinstaties zoals de belastingdienst, de politie en gemeenten risicoprofielen hebben ingebouwd in hun systemen en contacten met burgers die discriminerend kunnen uitpakken. Lees meer hierover op: 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/beslisboom-om-etnisch-p...

Impact Award 2021 uitgereikt

18-11-2021

Op 9 november j.l. kreeg hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit en lid van de Raad van Toezicht van Movisie de Impact Award 2021 uitgereikt voor haar belangrijke bijdrage aan de maatschappij door onderzoek naar diversiteit en vluchtelingen. Lees hier het interessante interview daarover:  https://www.movisie.nl/artikel/halleh-ghorashi-verandering-komt-kleine-m...

 

 

Over mantelzorgers met een multiculturele achtergrond

15-11-2021

De vergrijzing zorgt er ook voor dat er steeds meer oudere Nederlanders zijn met een migratieachtergrond. Over mantelzorgers voor die groeiende groep gaat dit artikel: https://www.movisie.nl/artikel/ondersteunen-mantelzorgers-verschillende-...

Defensie verplicht cursus diversiteit en inclusie

13-11-2021

Vanaf volgend jaar worden cursussen diversiteit en inclusie vast onderdeel van de militaire opleiding, heeft het Ministerie van Defensie bekend gemaakt. Die hoopt daarmee een grote "cultuurverandering" binnen het defensie-apparaat te bereiken. Momenteel worden in de defensietop slechts 5 van de 87 functies bekleed door een vrouw.

Pagina's

realisatie solide