Aantal bijstandsuitkeringen groeit met name onder burgers met migratieachtergrond

28-02-2017

 

 

Het CBS maakte vandaag bekend dat ondanks de groei van de Nederlandse economie het aantal bijstandsuitkeringen ook blijft groeien. Verontrustend is dat dat met name geldt voor burgers met een migratieachtergrond. 

 http://www.nu.nl/geldzaken/4500465/aantal-ontvangers-bijstand-blijft-gro...

Emotionele problematiek bij Turks-Nederlandse meiden

28-02-2017

Het volgende artikel is overgenomen van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:

https://www.kis.nl/publicatie/emotionele-problematiek-bij-turks-nederlan...

 

Wat is de status van de integratie van immigranten in Nederland?

28-02-2017

Die vraag stellen onderzoeksjournalisten Froukje Stelling en Floris Vermeulen zich en beantwoorden die in een uitstekend artikel in de Groene Amsterdammer van deze week. Hun conclusie is dat er teveel wordt "nagepapagaaid". Oordeel zelf: 

https://www.groene.nl/artikel/er-wordt-veel-nagepapegaaid

Het debat over de Islam wordt gedomineerd door extremen terwijl de gematigde meerderheid stil blijft

19-02-2017

Een uitstekend artikel van Margalith Kleijwegt in De Groene Amsterdammer van deze week over het leven van Khalil, Samira, Farida en Deniz. Het gaat over gewone moslims op zoek naar de middenweg. Lees het hier:

https://www.groene.nl/artikel/wij-hebben-ook-een-hekel-aan-de-belastingen.

Te witte politie mist contact met de samenleving

03-02-2017

Met deze kop opent de Volkskrant op 3 februari. Het betoog wordt gehouden door Max Daniel, politiecommisaris Noord-Nederland die vindt dat politiekorpsen diverser moeten worden. Ethnische diversiteit bij de politie is een urgent probleem dat onvoldoende wordt gevoeld. Daardoor verliest de politie draagvlak in de samenleving. Lees meer via de volgende link:

krant.volkskrant.nl/?code=ST-347612-cItpa0Qf41Qwm1D5bqWE-caps.volkskrant.nl&state=paperId(75446)%2Czone(NL)#/paper 

Films Podium Multicultureel Maastricht

09-01-2017

Naar de vele positieve reacties gemeten was het onlangs gehouden eerste Podium Multicultureel Maastricht een groot succes. Voor de mensen die er helaas niet bij konden zijn en alle aanwezigen die er wel waren maar de avond nog eens de revue willen laten passeren, staan hier vier korte films met een samenvatting van deze avond. De CIMM wenst u veel plezier bij het bekijken en beluisteren ervan.

-https://www.youtube.com/watch?v=v2Zc3lvNio8&feature=youtu.be

-https://www.youtube.com/watch?v=7Q1MWtil-Tw&feature=youtu.be

-https://www.youtube.com/watch?v=EnZY7IHePO8&feature=youtu.be

-ttps://www.youtube.com/watch?v=auEysDTHJ-o&feature=youtu.be

 

 

 

 

Waarom het wel goed gaat met integratie in ons land

08-01-2017

In een onlangs verschenen gastcolumn van het CBS dat vele media hebben gepubliceerd, geeft politicoloog Robin Fransman aan dat  het wel goed gaat met de integratie in ons land ondanks de vele berichten dat dat niet het geval zou zijn.

Lees het artikel hier:  http://www.rtlz.nl/opinie/waarom-het-wel-goed-gaat-met-de-integratie-in-...

 

 

Gemeenteraadsmotie "Wij zijn samen Maastricht"

10-12-2016

De gemeenteraad van Maastricht heeft onlangs een PvdA-motie aangenomen om een plan van aanpak op te stellen voor een campagne tegen intolerantie onder haar burgers en dus voor meer onderling begrip. Dat beleidsplan dient uiterlijk in het eerste kwartaal van het volgende jaar aan de gemeenteraad te worden gepresenteerd.

De PvdA heeft deze motie ingebracht omdat er diverse signalen in Maastricht zijn van een toenemende spanning en groeiende kloof tussen mensen met verschillende etnische achtergronden. Doelstelling van het plan is dan ook om burgers meer met elkaar in gesprek te laten gaan zoals bijvoorbeeld onlangs is gebeurd op het eerste Podium Multicultureel Maastricht (bijgaande foto), georganiseerd door de adviescommissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM). We houden u op de hoogte van deze raadsmotie en het te ontwikkelen beleidsplan.

Pagina's

realisatie solide