Gemeenteraadsmotie "Wij zijn samen Maastricht"

10-12-2016

De gemeenteraad van Maastricht heeft onlangs een PvdA-motie aangenomen om een plan van aanpak op te stellen voor een campagne tegen intolerantie onder haar burgers en dus voor meer onderling begrip. Dat beleidsplan dient uiterlijk in het eerste kwartaal van het volgende jaar aan de gemeenteraad te worden gepresenteerd.

De PvdA heeft deze motie ingebracht omdat er diverse signalen in Maastricht zijn van een toenemende spanning en groeiende kloof tussen mensen met verschillende etnische achtergronden. Doelstelling van het plan is dan ook om burgers meer met elkaar in gesprek te laten gaan zoals bijvoorbeeld onlangs is gebeurd op het eerste Podium Multicultureel Maastricht (bijgaande foto), georganiseerd door de adviescommissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM). We houden u op de hoogte van deze raadsmotie en het te ontwikkelen beleidsplan.

Foto`s van het eerste Podium Multicultureel Maastricht

26-11-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoogtafel "Vertel me wie je bent"

11-11-2016

Op 19, 24 en 28 november a.s. houdt het Mondiaal Centrum tezamen met Maastricht in Dialoog en de CIMM een dialoogtafel waarin burgers elkaar beter kunnen leren kennen. Meer hierover op:

http://www.mondiaal-centrum.nl/dialoogestafette-2016/

Maastrichtenaren ondervraagd over de betekenis van het woord allochtoon

10-11-2016

Voor het onlangs gehouden Podium Multicultureel Maastricht en nog voor overheidsinstanties het woord allochtoon in de ban deden, heeft commissielid Abakoula Argalaless een documentaire gemaakt met interviews van Maastrichtenaren over de betekenis van het woord allochtoon. Bekijk de film hier:

https://www.youtube.com/watch?v=sX6nJr-Jku4&feature=youtu.be

Korte introductefilm over Maastricht voor expats

10-09-2016

Het Expat Center heeft een korte introductiefilm laten maken over Maastricht die we u niet willen onthouden:

https://www.youtube.com/embed/pSSHyFRjuhY 

Bicultureel zijn is geen vloek maar een zegen

18-08-2016

                              Student politicologie en publicist Kiza Magendane breekt een lans voor de mensen met een dubbele culturele achtergrond. Waar dat door sommigen als een vloek wordt gezien, ziet hij het als een zegen. Er zitten wel degelijk voordelen aan het verbonden zijn met meer dan één cultuur. Dat kan zijn via de ouders maar ook via een levenspartner of door je werk.  Lees meer op: http://www.volkskrant.nl/opinie/bicultureel-zijn-is-geen-vloek-maar-een-...

Pagina's

realisatie solide