Holland Expat Center South

10-12-2015

 

Holland Expat Center South organizes every last thursday evening of the month an informal gathering in Café Zuid, Plein 1992, Maastricht. If you want to meet people from all over the world who study or work here, please join them to find out how they like Limburg and Maastricht. It starts at 6PM.

 

Advies over Toekomstagenda Sociaal Domein

24-11-2015

Op 22 oktober j.l. is de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 vrijgegeven voor inspraak door adviesorganen, inwoners en andere belanghebbenden in de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. Deze Toekomstagenda schept een beeld ten aanzien van de problematiek en oplossingen in de zorg, voor de jeugd en met betrekking tot werk en inkomen. Iedereen heeft recht op inspraak gekregen tot 25 november j.l. Als vaste adviescommissie heeft ook CIMM haar mening  hierop gegeven en dan met name ten aanzien van culturele diversiteit. Ons advies vindt U op de pagina Beleidsadviezen (november 2015).

Na de samenbundeling van alle op- en aanmerkingen van alle burgers, adviesorganen en andere organisaties worden de definitieve voorstellen in de collegevergaderingen van 15 december vastgesteld. In de loop van februari 2016 vindt dan de definitieve besluitvorming plaats.

Onze nieuwe website

10-11-2015

CIMM heeft een nieuwe website gekregen: gebruiksvriendelijker, directer en meer to the point. We hopen dat die tezamen met de nu al veel bekeken faceboookpagina uitnodigt tot meer inzicht over wie we zijn en wat we doen maar ook tot meer contact en (inter)actie.

Als U op- of aanmerkingen heeft, laat het ons even weten via het contactformulier, dan krijgt U altijd binnen twee weken antwoord.

Tot 31 december 2015 zal de oude website nog te zien zijn op www.cimmaastricht.nl

VN comité ondervraagt ons land over discriminatie

10-11-2015

Recentelijk heeft een VN comité dat zich bezig houdt met onderzoek naar rassendiscriminatie, ons land ondervraagd over haar standpunten hierover. Lees het hele artikel op:  http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/8/VN-comite-voelt-Ned...

Maastricht Doet!

09-11-2015

Inmiddels is de derde en laatste tender voor subsidieaanvraag in 2015 gesloten. De beste aanvragen of initiatieven komen in aanmerking voor subsidie op grond van de Regeling Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2015. De bekendmaking van de verleende subsidies wordt verwacht in december van dit jaar.

Pagina's

realisatie solide