Er is meer kleur nodig in de top van het grote bedrijfsleven

29-01-2019

De Nederlandse bevolking verandert snel van kleur maar dat is nog niet te merken bij de top van het bedrijfsleven. Terwijl inmiddels één op de vijf Nederlanders een migratieachtergrond heeft, geldt dat slechts voor één op de 50 werknemers in de hogere managementlagen. Dat is onwenselijk, vindt de Sociaal Economische Raad (SER) en daarom komt er binnenkort een afvaardiging van het grote bedrijsleven bij elkaar om strategiëen te bespreken om dat te veranderen. Er moeten meer mensen komen zoals Kenan Yildirim, CFO bij Shell Nederland. Zo is bij ABNAmro momenteel een op de tien werknemers iemand met een niet westerse achtergrond en in de top bijna vier procent. 

UN Verdrag voor de Rechten van de Mens met een Beperking

17-01-2019

Maastricht is verkozen als een van de 25 Nederlandse koplopergemeenten bij de uitvoering van het UN Verdrag voor de Rechten van de Mens met een Beperking. Dat verdrag is niet nieuw want het werd al in 2006 aan de wereldburgers gepresenteerd maar pas eind 2016 door ons land officieel geratificeerd.

Doelstelling van het verdrag is dat ook mensen met een geestelijke en/of fysieke beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en tevens overal welkom zijn zonder fysieke drempels. Het mag duidelijk zijn dat nog veel zal moeten gebeuren voordat die doelstelling ook is gehaald. Daarvoor is er dus per gemeente een gedegen beleidsplan nodig. Bij het maken van het beleidsplan 2019-2022 voor de gemeente Maastricht zijn diverse organisaties en adviescolleges betrokken, zoals de adviescommissie CIMM. We zullen u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.  Wilt u alvast meer lezen, dan kan dat via onderstaande link:

https://wetransfer.com/downloads/6001a650da5c8ebf5c7777be71a1b0512019011...

Ook mantelzorgers met een migratieachtergrond hebben zorg nodig

16-01-2019

Alle mantelzorgers verdienen aandacht en dankbaarheid voor het werk dat ze dagelijks doen. Een groep die extra kwetsbaar is omdat ze vaak niet de juiste hulp of ondersteuning krijgen of weten te vinden, zijn de mantelzorgers met een migratieachetrgrond zoals u dat hier kunt lezen:   https://www.kis.nl/publicatie/zorg-voor-de-mantelzorger

Eenzaamheid onder oudere migranten is complex probleem

16-01-2019

Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over een groeiende groep burgers in onze samenleving die tot nu toe volledig buiten beeld bleef: mensen boven de 55 jaar met een migratieachtergrond. Binnenkort wordt er onder leiding van hoogleraar Tineke Fokkema die  gespecialiseerd is in Ouder worden, Familiezaken en Migratie, op een congres bijzondere aandacht aan besteed. Lees meer hierover op de volgende link: 

https://www.kis.nl/artikel/eenzaamheid-onder-oudere-migranten-een-comple...

Onderzoek: hoe racistisch is Nederland?

31-12-2018

Nederland is een tolerant en gastvrij land waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Althans, zo zien we onszelf graag. Maar de cijfers en de mensen daarachter vertellen een ander verhaal. Lees meer hierover op:

https://www.groene.nl/artikel/goede-bedoelingen-zijn-niet-genoeg?utm_sou...

Wat werkt wel tegen discriminatie?

20-12-2018

Het is helaas een feit dat discriminatie iets is van alle culturen en van alle tijden. Toch moet er altijd tegen opgetreden worden omdat het de samenleving ontwricht en polariseert en daar heeft niemand baat bij. Wat werkt er eigenlijk wel en wat niet tegen discriminatie? Lees meer hierover op:  

https://www.kis.nl/artikel/er-kan-wel-degelijk-iets-tegen-discriminatie-...

 

De trends in 2019 m.b.t. diversiteit

20-12-2018

Als u meer wilt weten over de trends in 2019 ten aanzien van diversiteit en maatschappelijke veranderingen, klik dan snel op deze link:

https://www.kis.nl/artikel/wat-worden-de-maatschappelijke-trends-en-them...

UWC Maastricht: waar onderwijs en diversiteit samengaan

19-12-2018

Onderwijs is bij uitstek het middel om jongeren vanuit verschillende landen en culturen bij elkaar te brengen. Als we dat aan Maastricht linken, dan wordt natuurlijk meteen gedacht aan de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Maar er is nog een derde parel en dat is het United World College waar sinds 2009 zo`n 900 studenten in de leeftijd van vier tot achttien jaar onderwijs krijgen. Lees meer hierover op:   https://www.thuisinmaastricht.nl/uwc-wereldonderwijs-in-maastricht/ 

Minder melding van racisme maar wel ernstiger

06-12-2018

In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwij-Jonker Instituut een onderzoek gedaan naar racisme in Nederland. Daaruit zou blijken dat het aantal meldingen van racisme afneemt maar dat de ernst van de incidenten wel toeneemt. Er wordt namelijk meer geweld gebruikt en zijn er meer bedreigingen met racistische motieven:

https://www.gelderlander.nl/binnenland/minder-melding-van-racisme-maar-e...

Nieuw! E-learning intercultureel vakmanschap

05-12-2018

Diversiteit beslaat een groot scala aan varieteiten, hoe kun je daar de juiste weg in vinden en hoe kun je omgaan met al die verschillen? Het Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft daarvoor een e-learningmodule ontwikkeld die voor iedereen geschikt is maar met name  voor professionals in het sociaal domein. Lees meer hierover op:  https://www.kis.nl/artikel/nieuw-e-learning-intercultureel-vakmanschap?u...

Pagina's

realisatie solide