Te witte politie mist contact met de samenleving

03-02-2017

Met deze kop opent de Volkskrant op 3 februari. Het betoog wordt gehouden door Max Daniel, politiecommisaris Noord-Nederland die vindt dat politiekorpsen diverser moeten worden. Ethnische diversiteit bij de politie is een urgent probleem dat onvoldoende wordt gevoeld. Daardoor verliest de politie draagvlak in de samenleving. Lees meer via de volgende link:

krant.volkskrant.nl/?code=ST-347612-cItpa0Qf41Qwm1D5bqWE-caps.volkskrant.nl&state=paperId(75446)%2Czone(NL)#/paper 

Films Podium Multicultureel Maastricht

09-01-2017

Naar de vele positieve reacties gemeten was het onlangs gehouden eerste Podium Multicultureel Maastricht een groot succes. Voor de mensen die er helaas niet bij konden zijn en alle aanwezigen die er wel waren maar de avond nog eens de revue willen laten passeren, staan hier vier korte films met een samenvatting van deze avond. De CIMM wenst u veel plezier bij het bekijken en beluisteren ervan.

-https://www.youtube.com/watch?v=v2Zc3lvNio8&feature=youtu.be

-https://www.youtube.com/watch?v=7Q1MWtil-Tw&feature=youtu.be

-https://www.youtube.com/watch?v=EnZY7IHePO8&feature=youtu.be

-ttps://www.youtube.com/watch?v=auEysDTHJ-o&feature=youtu.be

 

 

 

 

Waarom het wel goed gaat met integratie in ons land

08-01-2017

In een onlangs verschenen gastcolumn van het CBS dat vele media hebben gepubliceerd, geeft politicoloog Robin Fransman aan dat  het wel goed gaat met de integratie in ons land ondanks de vele berichten dat dat niet het geval zou zijn.

Lees het artikel hier:  http://www.rtlz.nl/opinie/waarom-het-wel-goed-gaat-met-de-integratie-in-...

 

 

Gemeenteraadsmotie "Wij zijn samen Maastricht"

10-12-2016

De gemeenteraad van Maastricht heeft onlangs een PvdA-motie aangenomen om een plan van aanpak op te stellen voor een campagne tegen intolerantie onder haar burgers en dus voor meer onderling begrip. Dat beleidsplan dient uiterlijk in het eerste kwartaal van het volgende jaar aan de gemeenteraad te worden gepresenteerd.

De PvdA heeft deze motie ingebracht omdat er diverse signalen in Maastricht zijn van een toenemende spanning en groeiende kloof tussen mensen met verschillende etnische achtergronden. Doelstelling van het plan is dan ook om burgers meer met elkaar in gesprek te laten gaan zoals bijvoorbeeld onlangs is gebeurd op het eerste Podium Multicultureel Maastricht (bijgaande foto), georganiseerd door de adviescommissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM). We houden u op de hoogte van deze raadsmotie en het te ontwikkelen beleidsplan.

Foto`s van het eerste Podium Multicultureel Maastricht

26-11-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoogtafel "Vertel me wie je bent"

11-11-2016

Op 19, 24 en 28 november a.s. houdt het Mondiaal Centrum tezamen met Maastricht in Dialoog en de CIMM een dialoogtafel waarin burgers elkaar beter kunnen leren kennen. Meer hierover op:

http://www.mondiaal-centrum.nl/dialoogestafette-2016/

Maastrichtenaren ondervraagd over de betekenis van het woord allochtoon

10-11-2016

Voor het onlangs gehouden Podium Multicultureel Maastricht en nog voor overheidsinstanties het woord allochtoon in de ban deden, heeft commissielid Abakoula Argalaless een documentaire gemaakt met interviews van Maastrichtenaren over de betekenis van het woord allochtoon. Bekijk de film hier:

https://www.youtube.com/watch?v=sX6nJr-Jku4&feature=youtu.be

Pagina's

realisatie solide