Persconferenties over coronavirus nu ook in andere talen beschikbaar

08-11-2020

Veel Nederlandse burgers met een migratieachtergrond spreken de Nederlandse taal minder goed of hebben een ander mediagebruik dan de gemiddelde autochtone Nederlander. En krijgen daardoor minder of andere informatie over te nemen coronamaatregelen. Om dat te voorkomen worden sinds kort de persconferenties vertaald in gesproken versies in acht verschillende talen, te weten Syrisch-Arabisch, Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi, Turks, Pools,  Tigrinya/Eritrees en Engels. Alles is te lezen op NPO Start.

Universiteit van Maastricht 2020 beurzen voor innovatieve ideeen over diversiteit en inclusie

19-10-2020

Voor meer informatie over wat de Universiteit Maastricht zoal doet aan diversiteit en inclusie, bezoek de website: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusivit.... Daar vindt u ook wie de vijf beurswinnaars zijn van het jaar 2020

 

Workshops solliciteren voor vrouwen met een migratieachtergrond

14-10-2020

De stichting Meer Kleur en Kwaliteit, kortweg SMKK, is een maatschappelijke organisatie in de provincie Limburg die met name actief is voor migrantenvrouwen en vrouwelijke statushouders. Ze heeft een uitgebreid netwerk van vrouwen van diverse nationaliteiten die actief zijn binnen zelfhulporganisaties en op terreinen van zorg, onderwijs en welzijn. Binnenkort starten twee workshops: de ene gaat over online solliciteren en de tweede over alle ins en outs van het nieuwe solliciteren. Lees meer hierover op: https://www.smkk.nl/

6 oktober is Diversiteitsdag

05-10-2020

Dinsdag 6 oktober is het diversiteitsdag, een dag waarop meer dan 250 bedrijven in ons land aandacht vragen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Vele bedrijven organiseren speciale activiteiten rondom het thema diversiteit. Lees meer hierover op:   https://diversiteitinbedrijf.nl/diversity-day-2020/

Leerbijeenkomsten "Een buurt voor iedereen"

01-10-2020

Te vaak wordt bij diversiteit en inclusie voornamelijk gedacht aan het fysieke aspect van cultuur, sexe en gender, huidskleur, beperkingen etc. Maar de geestelijke aspecten zoals bijvoorbeeld psychiatrische problemen en verslaving zijn net zo belangrijk. Lees meer over de leerbijeenkomsten die Movisie organiseert onder de titel "Een buurt voor iedereen":

https://www.movisie.nl/agenda/leerbijeenkomsten-movisie-buurt-iedereen-1...

Moet er ook een arbeidsmarktquotum komen voor mensen met een migratieachtergrond?

25-09-2020

In december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een vrouwenquotum. Dit betekent dat het kabinet het advies hierover van de Sociaal-Economische Raad (SER) moet uitvoeren. In dat advies staat dat de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland voor minimaal 30% uit vrouwen zullen moeten bestaan. Om de wet definitief aan te passen is nu is de Eerste Kamer aan zet en algemeen wordt verwacht dat er per 1 januari 2021 een verplicht vrouwenquotum wordt ingevoerd.

Vanaf 2105 bestaat er al een arbeidsquotumregeling van 5% voor mensen met een beperking in bedrijven met meer dan 25 werknemers. Langzamerhand komt steeds meer de vraag of er ook een quotumregeling moet komen voor andere groepen in de waaier van diversiteit zoals voor mensen met een migratieachtergrond. Temeer daar uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond vaker dan gemiddeld gediscrimineerd worden bij het vinden van een baan.  Zo heeft bijvoorbeeld de adviescommissie CIMM van de gemeente Maastricht nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag welk percentage van het ambtenarenapparaat burgers zijn met een migratieachtergrond want alleen als er een uitgangspunt is vastgesteld kunnen er doelen worden gesteld. Per slot van rekening heeft voormalig wethouder de Graaf van de gemeente Maastricht niet voor niets het Charter Diversiteit getekend.

Lees meer over dit onderwerp in het volgende artikel van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:

https://www.kis.nl/artikel/invoering-quota-op-de-arbeidsmarkt-haalbaar?u...

Oscar genomineerde films moeten voldoen aan diversiteitseisen

09-09-2020

Films die in de toekomst in aanmerking willen komen voor een Oscar voor beste film zullen vanaf 2024 moeten voldoen aan minimaal twee van vier ‘standaarden’ die de organisatie heeft opgesteld. Dit zou zowel op het doek als achter de schermen moeten leiden tot meer kansen voor vrouwen, mensen van kleur, lhbti’ers en mensen met een handicap. 

Een van de vier standaarden beschrijft de ‘representatie op het scherm’. Om daaraan te voldoen zou er bijvoorbeeld een significante rol moeten zijn voor een acteur van kleur, óf de cast moet voor minstens 30 procent bestaan uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’, óf het verhaal moet daar om draaien. Films die daar niet aan voldoen, kunnen nog voor een Oscar in aanmerking komen als de crew divers is, of het publiciteitsteam of wanneer ze opleidingskansen bieden aan mensen uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’.

Gebrek aan kleur in EU Commissie en instituten

30-07-2020

Terwijl het aantal EU burgers met een migratieachtergrond ruim 10% bedraagt, ligt dat percentage voor het Europese Parlement op slechts 3% en dat is altijd nog beter dan voor de meeste Europese instituten. Bij de 27-koppige Commissie ligt het zelfs op nul ondanks dat het politieke motto luidt "verenigd in verscheidenheid" en er constant op wordt gewezen dat de Commissie alle (!) Europese burgers vertegenwoordigt.  Commissievoorzitter von der Leyen heeft kortgeleden ruiterlijk toegegeven dat er iets grondig mis is, niet alleen in de Commissie maar ook in het Europese ambtenarenapparaat en heeft beloofd met een actieplan te komen. We zijn benieuwd waar dat toe leidt en op welke termijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet veel anders is bij nationele, regionale en lokale vertegenwoordigingen van Europese burgers. Er is dus nog een lange weg te gaan t.a.v. etnische diversiteit ondanks alle mooie beloften en doelstellingen.

Moeders van de tweede generatie

17-07-2020

Eén op de vijf Nederlandse ouders met een niet westerse migratieachtergrond is tegenwoordig van de tweede generatie. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving onderzocht hoe deze ouders de opvoeding van hun kinderen beleven, wat zij belangrijk vinden en waar ze behoeften aan hebben met betrekking tot steun bij de opvoeding. Lees meer op:  https://www.kis.nl/publicatie/moeders-van-de-tweede-generatie

RTV Maastricht bedient ook Engelstalige Maastrichtenaren

15-07-2020

Onder de bezielende leiding van ElizaMaree Power spreekt omroep RTV Maastricht ook de Maastrichtenaren aan die het Nederlands nog niet goed meester zijn zoals o.a. expats, studenten en statushouders. De internationale gemeenschap in Maastricht is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. Weinigen weten bijvoorbeeld dat de Universiteit van Maastricht de meest internationale universiteit van ons land is qua studenten. Maar ook het aantal kenniswerkers en arbeidsmigranten is fors gestegen. ElizaMaree en met haar vele andere vrijwilligers doen hun uiterste best om al die nieuwe Maastrichtse burgers uit alle delen van de wereld van informatie te voorzien over wat er allemaal gebeurt in onze mooie stad. De vele Engelse berichten hebben inmiddels hun meerwaarde wel bewezen. Daarom is het moeilijk te begrijpen dat de gemeente Maastricht het budget van de omroep dreigt weg te bezuinigen waardoor er alleen nog (onvoldoende) rijkssubsidie overblijft. De raad gaat daarover beslissen in augustus na het zomerreces.  

Pagina's

realisatie solide