Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)

08-10-2018

Net zoals de CIMM dat doet naar het College van B&W van Maastricht, adviseert de ACVZ gevraagd en ongevraagd de regering over letterlijk alles wat met migratie te maken heeft. Lees op hun website welke adviezen ze zoal heeft uitgebracht: https://acvz.org/pubs/2018/

Zelfredzaamheid is geen universeel maar een westers ideaal

24-09-2018

Al een aantal jaren wordt er in Nederland en andere westerse landen overheidsbeleid gemaakt op basis van zelfredzaamheid van de burger. Voor veel oudere Nederlanders maar helemaal voor mensen vanuit andere culturen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Lees hier meer over een andere invalshoek ten aanzien van gemeenschapszin en buurtontwikkeling: https://www.kis.nl/artikel/%E2%80%98zelfredzaamheid-een-westers-ideaal%E...

Te weinig statushouders werken of volgen een opleiding

24-09-2018

Uit onderzoek blijkt dat nog veel te weinig statushouders werken of een opleiding volgen. Alhoewel gemeenten steeds meer doen om dat te veranderen, wordt zo`n twintig percent van hen nog niet begeleid hierin. Dat staat in de nieuwe Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Vluchtelingen 2018. Wilt u meer hierover weten of de hele Monitor downloaden, klik dan op de volgende link: https://www.kis.nl/artikel/te-weinig-statushouders-werken-volgen-een-opl...

Libische student begint fietsenwinkel in Maastricht

04-09-2018

Het is redelijk uniek dat een Libische student in het op-en-top fietsenwalhalla Nederland een fietsenwinkel begint. Lees meer hierover bij Thuis in Maastricht: https://www.thuisinmaastricht.nl/libische-student-begint-fietsenwinkel/

Immigratie goed voor de economie

31-08-2018

Anders dan wat velen denken is immigratie goed voor de economische groei, blijkt uit onderzoek van de Duitse denktank Ifo. Lees meer hierover in dit FD artikel: ttps://fd.nl/economie-politiek/1267682/onderzoek-immigratie-is-goed-voor-de-economie

Weerbaarheid tegen discriminatie

30-08-2018

Bijna de helft van alle jongeren met een migratieachtergrond heeft of krijgt met discriminatie te maken. Dat bleek bijvoorbeeld onlangs nog eens uit een recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar het vinden van een stageplek. Hoe kun je jezelf daartegen weren? Wat werkt wel en wat niet? Daarover gaat dit artikel van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:                                           https://www.kis.nl/artikel/alles-staat-valt-met-de-houding-van-de-docent...

Lokale netwerken van en voor EU migranten

27-08-2018

                                                  Het Kennisplatform Integratie&Samenleving (KIS) heeft in haar laatste nieuwsbrief een interessant artikel over hoe lokale netwerken van en voor EU migranten met elkaar samenwerken. Lees meer hierover op: 

Lezing "Klopt het verhaal van deze asielzoeker wel"?

20-08-2018

 

                                Op vrijdagavond 7 september houdt Tanja van Veldhuizen, docent Rechtspsychologie, in het kader van Studium Generale van de Universiteit van Maastricht een lezing met als titel "Over de geloofwaardigheid van asielzoekersverhalen". Locatie: Bouillonstraat 3, Maastricht, Statenzaal C 1.302. Aanvang van 20.00-21.00 en van 21.00 tot 22.00.

Om een vluchtelingenstatus te krijgen moeten asielzoekers bewijzen wie zij zijn, waar zij vandaan komen en wat hen overkomen is. Hoe onderzoekt de Imigratie- en Naturalisatiedienst IND de geloofwaardigheid van hun verhaal als elk bewijs ontbreekt? Zijn de interviewmethoden die daarvoor gebruikt worden wel effectief? Deze lezing geeft daarop de antwoorden.

 

 

Een ex-vluchteling over inburgering in ons land

23-07-2018

Zmnako Karem kwam ooit naar Nederland als koerdische vluchteling maar is nu bestuurskundige. Hij heeft een eigen visie op het huidige inburgeringsschap en dus ook op het nieuwe, volgens hem "kale", inburgeringsplan van minister Koolmees. In een artikel in het dagblad Trouw maakt Karem duidelijk dat hij de stellingname steunt dat er meer aandacht bij het inburgeringsproces moet komen voor de Nederlandse culturele waarden. De taal leren spreken en een baan vinden is natuurlijk belangrijk maar er is meer nodig. Alle nieuwkomers zouden volgens hem moeten weten wat Nederland tot Nederland heeft gemaakt, oftewel wat het historische verhaal is achter de huidige culturele waarden. Zonder die achtergrond kun je nooit helemaal integreren en stelt het nieuw verworven Nederlanderschap niet zo veel voor, vindt hij. Zmnako pleit dan ook voor een brede maatschappelijke discussie over hoe het Nederlandse verhaal geformuleerd moet worden om onderdeel te kunnen vormen bij het naturalisatieproces.  

Pagina's

realisatie solide