De overheid kan haar burgers geen standpunten opleggen

23-11-2017

 

                                                                                                           Socioloog en hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Vrije Universiteit Sawitri Saharso stelt dat de burger geen standpunten van de overheid opgelegd kan krijgen. Neem een voorbeeld aan Canada waar het volkomen geaccepteerd wordt dat een politieagent een tulband draagt. Lees meer over haar betoog op: 

https://www.kis.nl/artikel/de-overheid-kan-geen-standpunten-opleggen-aan...

Van vluchteling tot succesvol ondernemer en rolmodel

23-11-2017

Een inspirerend verhaal over Somalier Omar Munie die van vluchteling tot succesvol ondernemer werd:

https://www.kis.nl/artikel/van-vluchteling-tot-succesvol-ondernemer-zie-...

Armoede in Maastricht

25-10-2017

Vooral voor de buitenstaander heeft Maastricht het imago van en rijke stad waar het heel goed toeven is. Maar schijn bedriegt. Maastricht kent ook armoede en die is zelfs fors hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Maar liefst een op de zes huishoudens leeft van een inkomen dat ligt tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Meer daarover leest u hier: https://www.thuisinmaastricht.nl/armoede-in-maastricht-komt-dat-voor/

Shelter City Maastricht

24-10-2017

Maastricht is een van de tien Shelter City steden in Nederland. Elke Shelter City is een tijdelijke veilige haven voor mensenrechtenverdedigers om hun belangrijke werk ongestoord voort te kunnen zetten. Totaal wordt er momenteel onderdak geboden aan zo`n 56 mensen. Lees meer hierover op:  https://sheltercity.nl/city/maastricht/

Congres Armoede en Laaggeletterdheid: een dubbel taboe

13-10-2017

31 Oktober a.s. organiseren Provincie Limburg, Stichting de Pijler, Stichting Lezen en Schrijven en het FAM! in Roermond een congres met workshops over het dubbele taboe van armoede en laaggeletterdheid. Daar vallen ook burgers onder met een migratieachtergrond. Aanmelden kan via:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5778561/1/FAM%21%20Netwer...

Moslim discriminatie in EU

22-09-2017

Een groot Europees onderzoek onder meer dan 10.000 moslims in de EU wijst uit dat Nederlandse moslims zich meer gediscimineerd voelen dan die in andere landen. Alleen Griekenland scoort in dit verband hoger. Lees meer over de achtergronden hierover op:

https://nos.nl/artikel/2194043-nederlandse-moslims-ervaren-meer-discrimi...

De dilemma`s van Turks-Nederlandse studenten

23-08-2017

Bijgaand een interessant artikel in de Groene Amsterdammer van deze week over de dilemma`s die Turks-Nederlandse studenten in ons land hebben:

https://www.groene.nl/artikel/pas-nu-kan-ik-knallen-sparren-haal-ik-jare...

Echtscheiding en armoede hebben veel met elkaar te maken

19-08-2017

Ondanks de stijgende economie neemt het aantal bijstandsuitkeringen en daarmee ook het aantal kinderen in een éénouder bijstandsgezin nog steeds toe. Dat geldt tevens voor mensen met een migratieachtergrond. Bijgaand het artikel "Het Einde van het Gezin: scheiding in Achterstandsbuurten" dat daarover een heldere analyse geeft in het magazine De Groene Amsterdammer van deze week.

https://www.groene.nl/artikel/het-einde-van-het-gezin?utm_source=De+Groe...

"Liefde als eiland": over biculturele relaties

25-07-2017

Deze week in de Groene Amsterdammer een interessant artikel over biculturele relaties in een multiculturele samenleving:

https://www.groene.nl/artikel/liefde-als-eiland?utm_source=De+Groene+Ams...

Migrantenkinderen leven vaker in armoede

11-07-2017

Uit onderzoek van  het Kennisplatform Integratie en Samenleving blijkt dat vooral kinderen met een niet westerse migratieachtergrond vaker dan gemiddeld in armoede leven ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenootjes. Lees meer daarover via deze link:

https://www.kis.nl/artikel/leefomstandigheden-kinderen-met-migratieachte...

Pagina's

realisatie solide