Magazine Provinciaal Platform Minderheden

08-06-2017

Zojuist is het nieuwe juni nummer verschenen van het Provinciaal Platform Minderheden (PPM) met diverse interessante artikelen waaronder over de onlangs gehouden multiculturele banenmarkt en de voorlichtingscampagne Weerbaarheid Radicalisering op scholen.     Lees het magazine via bijgaand link:  https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5406197/1/PPM%20Magazine%...

Multicultureel Manus-van-Alles-Festival Maastricht

07-06-2017

Op zondag 25 juni a.s. zal in de wijk Wittevrouwenveld weer het jaarlijkse Manus van Alles Festival worden gehouden. Dit multiculturele festival trekt jaarlijks vele bezoekers en is een waar feest van verbroedering tussen de diverse culturen. Meer informatie vindt u op de website www.manusvanallesfestival.nl

CIMM heeft drie nieuwe commissieleden

23-05-2017

Sinds kort heeft de adviescommissie CIMM drie nieuwe leden mogen verwelkomen: Stefan Wisse, Joop Renkers en Boghos Tekeyan. U kunt meer over hen lezen op de pagina "Wie we zijn".

Diversiteitspact Limburg

10-05-2017

Een dertiental belangrijke Limburgse organisaties heeft de handen ineengeslagen voor het concept "Onze Gemeente is er voor Iedereen". Daarbij gaat het om een aantal aktiepunten m.b.t. het bevorderen van een diverse en inclusieve samenleving ten aanzien van onderwijs, arbeid, gezondheid en het tegengaan van discriminatie.

In verschillende gemeenten worden daarvoor debatavonden georganiseerd. In Maastricht is dat op donderdagavond 1 juni a.s. om 19.30 in de Raadszaal van get gemeentehuis. 

Lees meer hierover op: www.maatschappelijknetwerklimburg.nl/diversiteitspactlimburg1mei2017.docx

 

Motto 2017 El Dunya festival "Eenheid in diversiteit"

04-05-2017

 

Op donderdag 25 mei vindt al weer het zevende El Dunya festival plaats in het Stadspark in Maastricht. Lees meer hierover op:

http://www.eldunyamaastricht.nl/

Ook Maastricht wil meer eigen inbreng bij inburgeringsproces

03-05-2017

Ook Maastricht schaart zich achter de Limburgse gemeenten die pleiten voor meer eigen inbreng ten aanzien van het inburgeringsproces van statushouders en dan met name voor het taalonderwijs. Dat is een goede ontwikkeling.

Lees hier de brief die de PvdA fractie daarover naar het College heeft gestuurd met aanvullende vragen daarover:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5266489/2/Vragen%20ex%20a...

Buurtmonitor Integratie

20-04-2017

                                          Het is altijd frusterend als er beleid gemaakt moet worden maar er onvoldoende informatie aanwezig om dat beleid goed af te stemmen. Daarvoor is er sinds kort de Buurtmonitor Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze monitor geeft inzicht  in de ontwikkeling van het integratieproces in 408 gemeenten en zo`n 12.000 buurten.

Lees meer op: https://www.kis.nl/artikel/vernieuwde-buurtmonitor-biedt-duidelijker-zic...

Maastrichtse componisten: ideeen zijn de ultieme "migranten"

13-04-2017

Op 5 mei a.s. om 20.30 geven Maastrichtse componisten in de AINSI het concert "Over Grenzen". De voorstelling legt de verbinding tussen Euregionale muziek en de betekenis van grenzen in de regio. Het nodigt de bezoeker uit om na te denken over de waarde,  betekenis en omgang met grenzen in onze tijd. Wat doen grenzen met mensen? Meer hierover kunt u lezen op:  http://www.maastrichtsecomponisten.eu/

De inburgeringscursus faalt

13-04-2017

Het dagblad Trouw analyseert waarom zoveel inburgeringsplichtigen zakken voor hun examen. De reden is dat de cursus en het examen niet deugen en het dus zeker niet altijd aan de cursisten ligt. Vele docenten hebben dan ook forse kritiek. Lees het artikel hier: https://blendle.com/i/trouw/forse-kritiek-docenten-op-inburgering/bnl-tr...

Pagina's

realisatie solide