Korte introductefilm over Maastricht voor expats

10-09-2016

Het Expat Center heeft een korte introductiefilm laten maken over Maastricht die we u niet willen onthouden:

https://www.youtube.com/embed/pSSHyFRjuhY 

Bicultureel zijn is geen vloek maar een zegen

18-08-2016

                              Student politicologie en publicist Kiza Magendane breekt een lans voor de mensen met een dubbele culturele achtergrond. Waar dat door sommigen als een vloek wordt gezien, ziet hij het als een zegen. Er zitten wel degelijk voordelen aan het verbonden zijn met meer dan één cultuur. Dat kan zijn via de ouders maar ook via een levenspartner of door je werk.  Lees meer op: http://www.volkskrant.nl/opinie/bicultureel-zijn-is-geen-vloek-maar-een-...

Ter overdenking: integratie

26-07-2016

 

In het hele debat over culturele diversiteit wordt er veel te makkelijk gesproken over het begrip integratie alsof dat een afgerond, op zichzelf staand geheel is zoals een rijvaardigheidsbewijs.

Ten eerste wordt er teveel uitgegaan van een eenrichtingsverkeer terwijl een wederzijdse ontwikkeling een veel realistischer beeld geeft. Als er integratie plaatsvindt zal het deel dat opgenomen wordt door het geheel, namelijk ook dat geheel in meer of mindere mate veranderen.

Daarnaast is het zo dat alles altijd uit diverse lagen bestaat en dat geldt ook voor het proces van integratie. Het meest eenvoudige en qua tijdsduur kortste is economische integratie. De tweede fase, sociale integratie, kan een mensenleven lang duren. En de derde fase, culturele integratie, kan meerdere generaties beslaan want dat betreft namelijk iemands DNA. Een goed voorbeeld is meltingpot Amerika waar naast het Amerikaan zijn, mensen op de een of andere manier ook nog gehecht bijven aan de cultuur van hun (verre) voorouders als Native American, African American, Griek, Italiaan, Mexicaan of Ier.

Laat dezer overwegingen meespelen in je wereldbeeld over andere culturen. De uitgangspositie van elk debat over culturele diversiteit zal daarom altijd moeten zijn: respect voor elkaars unieke positie.

Jeugdwerkloosheid onder allochtonen fors hoger dan onder autochtonen

11-07-2016

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft kortgeleden bekend gemaakt dat, alhoewel de totale werkloosheid onder jongeren van 15-25 jaar sinds 2013 is gedaald, die onder allochtone jongeren nog steeds ruim twee keer zo hoog is dan onder autochtone jongeren, respectievelijk 22% en 9%.

Meer hierover op: w.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Jeugdwerkloosheid 

Het 2015 SCP rapport "Werelden van Verschil"

09-06-2016

 

 In het onderzoeksrapport "Werelden van Verschil" dat het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar uitbracht, worden onder andere gesprekken weergegeven met 120 jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Daaruit blijkt een breed gevoel van uitsluiting, er niet of onvoldoende bij horen en apart worden behandeld vanwege herkomst en geloof ( https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Werelde... ). Ook als men hier geboren en getogen is, voelen velen zich niet als volwaardig burger van Nederland. Met als gevolg een toenemend gevoel van polarisatie onder alle bevolkingsgroepen.

Hoogleraar Integratie en Migratie en onderzoeker bij het SCP Jaco Dagevos betoogt vandaag in een opinieartikel in de Volkskrant dat de geschetste situatie verontrustend is want "gesloten werelden" leiden tot gesloten wereldbeelden. Daarom zijn juist nu, meer dan ooit, verbindingen tussen bevolkingsgroepen nodig. Dagevos stelt dat het een vorm van emancipatie is als mondige jongeren uit migrantengroepen zich actiever gaan roeren in de discussie over de samenleving. Ook als die debatten gaan "schuren" want het gaat over zaken van algemeen belang.

Rapport Sociaal Domein 2015 van het Sociaal Cultureel Planbureau

25-05-2016

 

Hier vindt U de link naar het onlangs uitgebrachte rapport van het SCP over hun bevindingen in het Sociaal Domein in 2015: 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/overall...

Armeens Apostolische gemeenschap in Maastricht

24-05-2016

 

In Zuid Limburg, en met name in Maastricht, leeft een actieve Armeense gemeenschap. Minder bekend is dat Maastricht ook een Armeens Apostolische kerk heeft. Kortgeleden heeft burgemeester Penn-te Strake daarvoor een monument onthuld tegen de gevel van de Sint Servaas-basiliek. Lees meer hierover op: http://www.armeensekerkmaastricht.nl/nederlands/uncategorized/chatsjkar-...

Voorzitter CIMM/Diversiteit Maastricht over toekomstverwachtingen van culturele diversiteit in Maastricht

24-05-2016

Nol Reverda, voorzitter van de commissie CIMM/Diversiteit Maastricht, houdt op zondag 29 mei a.s. op een PvdA bijeenkomst over actief burgerschap een lezing over zijn visie op culturele diversiteit in Maastricht in het jaar 2040. Meer informatie over de bijeenkomst vindt U op: https://maastricht.pvda.nl/agenda/actief-burgerschap-a-la-ted/

Pagina's

realisatie solide