70 jaar Molukse gemeenschap in Nederland

27-03-2021

Deze week wordt herdacht dat het precies 70 jaar geleden was dat de eerste groep Molukse gezinnen met de boot in de haven van Rotterdam arriveerde. Zoals in eerste instantie aangenomen werd was dat slechts voor een tijdelijk verblijf in het voor hen koude Nederland. Naar later bleek was dat echter een ijdele hoop. Daarna zouden er nog zo`n 12.500 Molukkers volgen en ontstond de eerste grote groep Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Verspreid in ons land wonen momenteel zo`n 71.000 Nederlanders van Molukse komaf, onder andere ook in de gemeente Maastricht. Als u geinteresseerd bent kunt u kontakt opnemen met de Stichting Moetiara Maloekoe in de wijk Heer. De website is: https://moetiaramaloekoe.com of de volgende Youtube video bekijken, getiteld Verborgen Leed 1990: https://www.youtube.com/watch?v=74CD54nWPNI

Ook kunt u meer over de Molukse gemeenschap in Nederland lezen in het CBS rapport Molukkers in Nederland: file:///C:/Users/Dirk/AppData/Local/Temp/molukkers-in-nederland-2020.pdf

 

Ook gemeente Maastricht krijgt meer vrijheid bij uitvoering clientervaringsonderzoek WMO

25-03-2021

Iedere gemeente in ons land is verplicht om regelmatig ervaringsonderzoeken uit te voeren met als oogpunt om te monitoren hoe bestaande en nieuwe clienten de toegang tot WMO ondersteuning hebben ervaren. Dat gebeurde tot voor kort volgens een strakke procedure maar sinds dit jaar krijgen gemeenten meer vrijheid om dat anders aan te pakken, van voornamelijk kwantitatief naar meer kwalitatief. Van belang is daarbij ook hoe diversiteit een rol kan spelen in het onderzoek want iedere burger heeft zo zijn of haar eigen specifieke noden en eigenschappen. Lees meer op:  https://www.movisie.nl/artikel/meer-vrijheid-gemeenten-uitvoering-client...

Hoe inclusief zijn de verkiezingsprogramma`s nou eigenlijk?

12-03-2021

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving, kortweg KIS, heeft de verkiezingsprogramma`s van 15 van de maar liefst 37 deelnemende partijen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen laten analyseren op alle aspecten ten aanzien van diversiteit en inclusie. Daaruit is een indrukwekkend overzicht gemaakt met feiten en partijstellingnames over bijvoorbeeld inburgering, racisme en migratie. Lees meer hierover op:

https://www.kis.nl/artikel/hoe-inclusief-zijn-de-verkiezingsprogramma%E2...

https://www.kis.nl/sites/default/files/verkiezingsprogrammas-analyse-kis...

De menselijke maat moet prevaleren boven rigide systeemdenken

04-03-2021

De digitale samenleving kent vele voordelen maar helaas net zoveel nadelen. Het is dus kunst om het ene te doen maar tegelijkertijd het andere te laten. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/menselijkheid-moet-winnen-systeem?utm_cam...

Seksuele opvoeding in migrantengezinnen

04-03-2021

Het is niet altijd makkelijk voor een migrantengezin om aansluiting te vinden met de Nederlandse cultuur wat betreft seksuele opvoeding. Bijgaand artikel "Met een omweg over seksuele gezondheid praten" gaat daar dieper op in: https://www.kis.nl/artikel/met-een-omweg-over-seksuele-gezondheid-praten...

Handboek Burgerschap: Nederland is van ons allemaal

03-03-2021

Oud PvdA-kamerlid Samira Bouchibti is de schrijfster van het Handboek Burgerschap voor Docenten. Ze heeft zich de afgelopen vijfentwintig jaar vanuit de politiek, de journalistiek en het maatschappelijke middenveld intensief beziggehouden met sociale en maatschappelijke vraagstukken. Samira heeft drie boeken geschreven ’De islam, de moslim en ik’ en ‘De moslim bestaat niet’ en in opdracht van de gemeente Den Haag de handleiding burgerschap voor docenten ‘Waarom zijn wij Nederlander?’. Samira Bouchibti is werkzaam als adviseur burgerschapsonderwijs, gastdocent, trainer, senior beleidsadviseur en directeur van de VIP Academy. Lees meer over haar zienswijze op de multiculturele samenleving en de inhoud van haar boek op: https://tenbrinkuitgevers.nl/nederland-is-van-ons-allemaal en over haar interview in de Volkskrant op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-moeten-leerlingen-weer-l...

3 maart a.s. een wake in Maastricht voor een humaner migratiebeleid

22-02-2021

Op woensdag 3 maart a.s. vindt er op de Markt  tegenover het stadhuis van 18.00-19.00 een wake plaats om aandacht te vragen voor een humaner migratiebeleid. Deze wake onder de naam Lopend Vuur (Maastricht) vindt plaats in verschillende steden en dorpen in ons land in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart. Ten gevolge van de coronamaatregelen is het wel van groot belang dat u zich vooraf aanmeldt op onderstaande website. U komt toch ook ?!

Na de verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria in Griekenland heeft de Nederlandse regering beloofd om ten minste vijftig minderjarige, alleenstaande vluchtelingen op te nemen. De organisatie Vluchtelingenwerk spreekt er terecht schande van dat er tot nu toe slechts twee zijn toegelaten.

Lees meer hierover op https://www.stcmaastricht.nl/2021/02/20/lopend-vuur-maastricht/ , op https://migreat.org/lopendvuur en op https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/slechts-twee-alleenstaande-kinde...

Discriminatie-ervaringen bij Oost-Aziatische Nederlanders

18-02-2021

 Het Kennisplatform Integratie en Samenleving signaleert dat met name in de huidige coronatijd er steeds meer signalen zijn van mensen met een Oost-Aziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit en afkomst. KIS heeft die ervaringen in beeld gebracht met een verkennend onderzoek, 'De stilte voorbij.' De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de sociale norm te veranderen rond discriminatie, racisme en Oost-Aziatische mensen. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/onderzoek-kis-discriminatie-ervaringen-oost-a...

Info coronavaccinatie voor moslims

12-02-2021

Veel mensen hebben terecht medische vragen over coronavaccinaties. Daarnaast leven er echter ook religieuze vragen, onder andere bij moslim burgers. Op zondag 14 februari van 14.00 tot 15.30 zal er een livestream worden uitgezonden op vaccinatielive.nl  Onder leiding van Jamal Ezzarqtouni beantwoorden verschillende artsen en theologen/imams uw vaccinatievragen.

Beter bereiken van vergeetachtige migratenouderen

11-02-2021

Zijn signalen van vergeetachtigheid en dementie bij ouderen soms moeilijk tijdig te onderkennen, dat geldt nog meer voor ouderen met een migratieachtergrond omdat die eerste generatie migranten vaak de Nederlandse taal minder goed beheersen. Hoe deze oudere burgers toch beter zijn te bereiken en ondersteunen laat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam zien in een nieuw, tweejarig project met een multidisciplinaire aanpak. Meer hierover leest u op:

https://www.movisie.nl/artikel/multidisciplinaire-aanpak-vergeetachtige-...

Pagina's

realisatie solide