Stagediscriminatie in MBO blijft hardnekkig probleem

20-07-2021

Belangenvereniging JOB (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) rapporteert dat vooral MBO studenten met een migratieachtergrond nog steeds naast een stageplek grijpen vanwege discriminatie. En als ze die stageplek wel krijgen is er vaak sprake van discriminerende opmerkingen op het werk en zelfs uitsluiting. De overheidscampagne die dat moet tegengaan komt maar moeizaam van de grond en heeft vooralsnog weinig effect. Met name de meldingsprocedure bij het officiele meldpunt kost te veel tijd en is te formeel. Deze klachten zijn niet nieuw: uit een eerder rapport van het Verweij-Jonker Instituut blijkt dat een student van bijvoorbeeld Nederlands-Marokkaanse komaf tot zeven keer vaker werd afgewezen dan een student met een Nederlandse naam. En dat probleem komt ook nog eens bovenop het grote probleem van een fors stagetekort vanwege de coronacrisis.

Stereotype benadering van migrantenouderen laat te wensen over bij zorgbehoeften

15-07-2021

 Ieder mens is uniek en daarom blijkt ook een specifieke culturele migratieachtergrond niet alleenbepalend te zijn bij individuele zorgbehoeften. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/stereotype-benadering-migrantenouderen-do...

Tips en richtlijnen voor terminologie van inclusief woordgebruik

06-07-2021

Het heeft een lange tijd en verschillende tussennamen geduurd voordat een gastarbeider een allochtoon werd genoemd en daarna iemand met een "migratieachtergrond". En ook die laatste naam staat steeds meer ter discussie. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) heeft een document samengesteld met richtlijnen en tips voor wat op dit moment geldt als correct en geaccepteerd taalgebruik m.b.t. diversiteit en inclusie. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/terminologie-inclusieve-communicatie?utm_medium=email

1 juli Keti Koti oftewel de jaarlijkse herdenking van slavernijleed

01-07-2021

Velen zullen met ongeloof reageren als ze horen dat Suriname eerder onderdeel uitmaakte van Nederland dan de provincie Limburg maar toch is dat het geval. Aan dat feit uit ons nationale verleden werd tot voor kort weinig tot geen aandacht besteed. In het kader van de slavernijherdenking die ieder jaar op de eerste julidag wordt gehouden onder de naam Keti Koti, hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alvast voorgesteld om er in de toekomst een nationale bevrijdings-, en herdenkingsdag van te maken. Meer hierover op:  https://www.movisie.nl/artikel/1-juli-keti-koti-suriname-hoorde-eerder-n...

Ook nieuw is dat onze regering het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden heeft gevraagd om een advies uit te brengen over erkenning en herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Een rapprt daarover is inmiddels uitgebracht aan de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Ollengren. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/commissie-brengt-advies-uit-over-erkenning-sl...

Bovengenoemde zaken zullen ongetwijfeld ook meespelen als er gesproken gaat worden over het al dan niet aanpassen van het Sinterklaasfeest in ons land, een dilemma waar vele gemeenten in ons land mee worstelen.

 

Vijf praktische tips ter bevordering van gendergelijkheid en LHBT acceptatie

01-07-2021

Ondanks dat er in de loop der jaren al veel is bereikt, bestaat er tegelijkertijd toch nog steeds discriminatie ten aanzien van genderverschillen en LHBT acceptatie. Vandaar dat het goed is om deze vijf praktische tips ter harte te nemen om in gesprekken op het werk of in andere situaties de nog overgebleven taboes te doorbreken. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/gendergelijkheid-lhbt-acceptatie-bevorder...

Conferentie Diversiteit en Inclusie op de Werkvloer

18-06-2021

Op donderdag 1 juli 2021 organiseren het Provinciaal Platform Voor Diversiteit en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit de conferentie Diversiteit en Inclusie op de Werkvloer. Daarbij wordt onder leiding van dagvoorzitter Pauline Smeets gedebatteerd over hoe u door een inclusieve organisatie meer diversiteit creëert. Maar ook komen ter sprake: wat is een inclusieve organisatie? Start je met diversiteit of inclusie?  Hoe maak je de organisatie inclusiever?

Locatie: Congrescentrum “Het Forum”, Elmpterweg 50, Roermond

Pagina's

realisatie solide