Weinig diversiteit in veel adviesraden

26-09-2019

 Dat stelt in de Algemene Rekenkamer in haar laatste rapport. Meer hierover op: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/adviesraden-weinig-divers-a...

Wat is er aan de hand in ons land? Terwijl diversiteit overal hoog op de agenda staat, daalt het bij de landelijke politie, bij brandweerkorpsen, en o.a. in adviesraden. Dat is een alarmerende ontwikkeling die nader onderzocht moet worden. 

In Maastricht worden relatief veel homohuwelijken gesloten

19-09-2019

Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zo schrijft dagblad De Limburger. Meer hierover op:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190903_00121143/maastricht-scoort-hoog...

Over het verschil tussen burgerschap en nationaliteit

05-09-2019

In bijgaande link een interessant artikel over de vele obstakels die ervaren worden bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit:

 https://www.groene.nl/artikel/laat-me-binnen-in-de-kring?utm_source=De+G...

Aantal daklozen fors gestegen maar nog meer voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond

23-08-2019

Lees meer hierover op:

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/aantal-daklozen-in-nederland...

Ook opmerkelijk is dat het aantal daklozen in de groep burgers met een niet-westerse migratieachtergrond nog sneller is gestegen van 6.500 naar 18.300 in dezelfde periode.

Bekendheid met onafhankelijke clientenondersteuning is stijgende maar nog steeds ver onder de maat

09-08-2019

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de doelgroep bekend is met clientenondersteuning. Alhoewel dat percentage stijgende is, is het nog steeds ver onder de maat. Werk aan de winkel dus voor gemeenten en zorgorganisaties. Lees meer op: 

https://www.movisie.nl/artikel/goede-ontwikkelingen-rondom-bekendheid-cl...

Diversiteit bij de politie neemt onverwacht af

06-08-2019

Terwijl het percentage Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gestaag toeneemt naar nu zo`n 13% van de totale bevolking, neemt dat bij het politiekorps juist af van bijna 7% naar 6% oftewel de helft. Dat is geen goede ontwikkeling, te meer daar er de laatste jaren hard aan wordt gewerkt om dat te verhogen. De daling ligt niet zozeer aan te weinig nieuwkomers maar meer aan vertrekkende agenten. Dat vereist grondig onderzoek naar de redenen.  

Begrip voor mensen met een beperking

31-07-2019

De Lokale Coalitie voor Inclusie in Maastricht heeft een korte video gemaakt over hoe mensen met een beperking het beste tegemoet  getreden kunnen worden. Dit is de link:  https://www.youtube.com/watch?v=iYLeaA2C7lQ&feature=youtu.be

Onderzoek arbeidsdiscriminatie verontrustend

17-07-2019

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat arbeidsdiscriminatie met name naar sollicitanten met een niet-westerse migratieachtergrond nog steeds in grote mate voorkomt ondanks alle beleidsplannen en beloften tot verbetering. Lees meer op:  https://www.nu.nl/werk/5966464/uva-en-uu-gediscrimineerde-sollicitant-ka... en op

Historicus Tayfun Balcik over de noodzaak van meer dialoog

11-07-2019

Deze week een interessant artikel van historicus Tayfun Balcik in de Groene Amsterdammer. Hij is van mening dat het debat over de multiculturele samenleving onnodig is verhard en juist polariseert in plaats van de dialoog zoekt. Lees het artikel hier:   https://www.groene.nl/artikel/overal-een-contrapunt?utm_source=De+Groene...

Pagina's

realisatie solide