Eerste Kamer akkoord met wijziging art.1 grondwet over discriminatie

10-02-2021

De Eerste Kamer is akkoord met een wijziging in de grondwet waardoor mensen straks niet langer meer gediscrimineerd mogen worden om hun handicap of seksuele geaardheid. Een 'grote overwinning voor LHBTI's', zegt belangenvereniging COC Nederland.

 

Voor het verbod moet Artikel 1 van de Grondwet worden veranderd. Daarom moet het nóg een keer worden goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer. Daar moet het voorstel opnieuw een tweederdemeerderheid halen.

SCP pleit voor meer brede scholen

04-02-2021

 Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft bekendgemaakt dat ze graag meer "brede" scholen ziet. De reden is duidelijk: als leerlingen van vmbo, havo en vwo elkaar niet of nauwelijks zien en spreken omdat ze niet in hetzelfde gebouw zitten, ontmoeten ze vooral andere leerlingen met een vergelijkbare achtergrond. Daardoor worden de verschillen in de samenleving extra vergroot want jongeren leren dan niet hoe ze kunnen omgaan met "de ander". Vandaar de oproep naar gemeenten en scholen om onderwijs breder op te zetten in één gebouw.

 

Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen er in Nederland?

20-01-2021

De meeste mensen staan er niet bij stil dat inmiddels al bijna een kwart van alle Nederlanders een migratieachtergrond heeft. Dat cijfer ligt voor de gemeente Maastricht op meer dan 33%. Voor heel Nederkand hebben we het dan over ongeveer 4 miljoen burgers. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). Voor zo`n 40% is dat een westerse en zo`n 60% is dat een niet-westerse migratieachtergrond. Inmiddels behoort 46% tot de groep die in Nederland is geboren. De herkomstlanden zijn heel divers, en de migranten zijn hier al heel lang of soms nog maar kort. De voorspelling is dat hun aantal in de komende jaren nog verder zal toenemen tot rond de 30% in 2050. Landelijke en lokale overheden maar ook bedrijven en instellingen ontkomen dan ook niet aan duidelijke beleidsplanning ten aanzien van diversiteit en inclusie, iets waar de adviescommissie CIMM continu op wijst.

Meer data en informatie vindt u op:  https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/ho...

Nieuwe studie onthult invloed van eenzaamheid op lichamelijke en geestelijke gezondheid

27-12-2020

Terwijl eerdere onderzoeken al hebben aangetoond dat chronische eenzaamheid funest is voor onze gezondheid, heeft een nieuwe wetenschappelijke studie aangetoond dat eenzaamheid letterlijk veranderingen aanbrengt in ons brein. En was eenzaamheid al voor het coronatijdperk  een groot probleem aan het worden, nu is dat alleen nog maar verergerd. Wij zijn sociale dieren en hebben naast voeding net zo hard verbinding en betrokkenheid, kortweg relaties nodig. Het verstoken zijn van regelmatige contacten, hoe oppervlakkig ook, is voor iedereen een groot gemis maar dat gaat om verschillende redenen nog meer op voor de oudere burgers onder ons met een migratieachtergrond. Lees meer over het snel groeiende probleem van eenzaamheid op: 

 https://www.scientias.nl/eenzaam-door-corona-zo-ziet-dat-er-in-je-hersenen-uit/

Sociaal Domein op koers?

26-12-2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde onlangs haar rapport "Sociaal Domein op koers?" over verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Het antwoord is, zoals viel te verwachten, niet erg positief. Lees meer hierover op:  https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/sociaal-domein-o...

 

Zonder drastische verandering wordt onze huidige samenleving onhoudbaar

26-12-2020

 Dat zegt Raf Janssen in de laatste uitgave van de Nieuwsbrief Sociale Alliantie. Hij pleit daarom voor een "begrippenrevolutie".

Wij worden momenteel geconfronteerd met drie immense vraagstukken: een gezondheidscrisis vanwege het coronavirus, een klimaatcrisis en een economische crisis. Armoede en sociale ongelijkheid worden door deze crises vergroot. Het besef groeit dat de huidige samenlevingsorde onhoudbaar is. Tegelijk doen mensen en bewegingen die naar verandering streven de ervaring op dat de bestaande orde onveranderbaar is. Er zijn overeenkomsten met de situatie in de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Toen kwamen overal in de samenleving nieuwe bewegingen rond arbeid en inkomen op. Die streefden naar een samenleving zonder armoede en ongelijkheid. Ze zijn stukgelopen op de taaiheid van bestaande structuren. Zolang we er niet in slagen een nieuwe inhoud te geven aan de basisbegrippen waarop de bestaande structuren stoelen, zal de onhoudbare samenlevingsorde toch onveranderbaar blijven en zullen armoede en sociale ongelijkheid toenemen. Raf Janssen pleit voor een begrippenrevolutie. Dat is volgens hem de enige weg om deze impasse te doorbreken.

Pagina's

realisatie solide