Expert schrijft essay over "Inclusie en Diversiteit: wat, waarom en hoe?"

13-05-2021

Movisie expert Ceronne Kastelein geeft in bijgaand artikel aan de hand van literatuuronderzoek haar visie over de begrippen diversiteit en inclusie:   https://www.movisie.nl/publicatie/essay-inclusie-diversiteit-wat-waarom-...

Uit ministerieel onderzoek blijkt dat discriminatie op de woningmarkt significant is

03-05-2021

Demissionair minister Ollongren meldde onlangs aan de Tweede Kamer dat uit onderzoek van haar departement Wonen blijkt dat maar liefst een derde van alle onroerendgoed makelaars een verzoek inwilligt om discriminerend te handelen. In 41% van de gevallen verzet de makelaar zich namelijk niet tegen zo`n verzoek. De minister spreekt van "alarmerende uitkomsten". Zo blijkt uit praktijktesten dat mensen met bijvoorbeeld een Marokkaans klinkende naam minder de kans krijgen voor een woningbezichtiging. 

Onderzoek institutioneel racisme

29-04-2021

Onderzoekers van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) zochten uit of institutioneel racisme ook in ons land speelt. En zo ja, hoe dat effectief bestreden kan worden. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/publicatie/kis-publicatie-institutioneel-racisme-...

en op https://www.kis.nl/artikel/deelnemers-gezocht-voor-onderzoek-naar-onbedo...

 

Het CBS stopt met benaming "westers en niet-westers"

20-04-2021

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bekend gemaakt dat ze de begrippen "westers" en "niet-westers" niet veel langer zal gaan gebruiken. Volgens een woordvoerder is er de laatste tijd steeds meer discussie ontstaan over deze begrippen. Lees meer hierover op: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/19/cbs-stopt-met-niet-westers-a4040474

Raadsleden met een migratieachtergrond ervaren gebrek aan vertrouwen

12-04-2021

Raadsleden met een migratieachtergrond ervaren van raadsleden met een oorspronkelijk Nederlandse achtergrond vaak een gebrek aan vertrouwen. Daarover en meer leest u op deze link: https://www.kis.nl/artikel/raadsleden-met-migratieachtergrond-niet-onver...

Nationale politie wil meer diversiteit

04-04-2021

De Nationale Politie wil dat over 5 jaar 35 procent van alle agenten een niet-westerse achtergrond heeft hetgeen dan overeenkomt met het landelijk gemiddelde van de Nederlandse bevolking. De aanpak die gesteund wordt door de korpschefs en "Politie voor Iedereen" gaat heten, moet leiden tot een drastische verandering van het personeelsbestand. Momenteel werken bij de politie 63.000 agenten maar door pensionering gaan in de komende jaren daarvan 17.000 functies verdwijnen. Dit is de kans om te investeren in diversiteit en in een nieuwe cultuur zegt koprschef Martin Sitalsing. Daarbij gaat het ook om tegengaan van etnisch profileren.

Meer diversiteit dan ooit in nieuwe Tweede Kamer

31-03-2021

Onze volksvertegenwoordiging in het parlement zou eigenlijk een redelijke afspiegeling moeten zijn van de Nederlandse samenleving zodat de verschillende burgers zich kunnen herkennen en besluitvorming rechtvaardiger kan verlopen. Dat is echter tot nu toe niet het geval geweest. Kamerleden waren voornamelijk "witte", hoogopgeleide mannen uit de randstad. Maar daar komt langzamerhand toch wat verandering in met de beediging van een nieuwe groep kamerleden na de recente verkiezingen. Zo neemt nu ook een hoofddoekdragende moslima zitting in het parlement, zijn er maar liefst vier vrouwelijke fractievoorzitters waarvan een met een zwart kleurtje, is ook het aantal vrouwelijke parlementsleden opnieuw toegenomen en zijn er inmiddels 22 parlementariers met een migratieachtergrond. Dat geeft de burger moed dat verandering plaats vindt, ook al gaat het wel heel langzaam.    

70 jaar Molukse gemeenschap in Nederland

27-03-2021

Deze week wordt herdacht dat het precies 70 jaar geleden was dat de eerste groep Molukse gezinnen met de boot in de haven van Rotterdam arriveerde. Zoals in eerste instantie aangenomen werd was dat slechts voor een tijdelijk verblijf in het voor hen koude Nederland. Naar later bleek was dat echter een ijdele hoop. Daarna zouden er nog zo`n 12.500 Molukkers volgen en ontstond de eerste grote groep Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Verspreid in ons land wonen momenteel zo`n 71.000 Nederlanders van Molukse komaf, onder andere ook in de gemeente Maastricht. Als u geinteresseerd bent kunt u kontakt opnemen met de Stichting Moetiara Maloekoe in de wijk Heer. De website is: https://moetiaramaloekoe.com of de volgende Youtube video bekijken, getiteld Verborgen Leed 1990: https://www.youtube.com/watch?v=74CD54nWPNI

Ook kunt u meer over de Molukse gemeenschap in Nederland lezen in het CBS rapport Molukkers in Nederland: file:///C:/Users/Dirk/AppData/Local/Temp/molukkers-in-nederland-2020.pdf

 

Ook gemeente Maastricht krijgt meer vrijheid bij uitvoering clientervaringsonderzoek WMO

25-03-2021

Iedere gemeente in ons land is verplicht om regelmatig ervaringsonderzoeken uit te voeren met als oogpunt om te monitoren hoe bestaande en nieuwe clienten de toegang tot WMO ondersteuning hebben ervaren. Dat gebeurde tot voor kort volgens een strakke procedure maar sinds dit jaar krijgen gemeenten meer vrijheid om dat anders aan te pakken, van voornamelijk kwantitatief naar meer kwalitatief. Van belang is daarbij ook hoe diversiteit een rol kan spelen in het onderzoek want iedere burger heeft zo zijn of haar eigen specifieke noden en eigenschappen. Lees meer op:  https://www.movisie.nl/artikel/meer-vrijheid-gemeenten-uitvoering-client...

Hoe inclusief zijn de verkiezingsprogramma`s nou eigenlijk?

12-03-2021

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving, kortweg KIS, heeft de verkiezingsprogramma`s van 15 van de maar liefst 37 deelnemende partijen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen laten analyseren op alle aspecten ten aanzien van diversiteit en inclusie. Daaruit is een indrukwekkend overzicht gemaakt met feiten en partijstellingnames over bijvoorbeeld inburgering, racisme en migratie. Lees meer hierover op:

https://www.kis.nl/artikel/hoe-inclusief-zijn-de-verkiezingsprogramma%E2...

https://www.kis.nl/sites/default/files/verkiezingsprogrammas-analyse-kis...

Pagina's

realisatie solide