Nieuw! E-learning intercultureel vakmanschap

05-12-2018

Diversiteit beslaat een groot scala aan varieteiten, hoe kun je daar de juiste weg in vinden en hoe kun je omgaan met al die verschillen? Het Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft daarvoor een e-learningmodule ontwikkeld die voor iedereen geschikt is maar met name  voor professionals in het sociaal domein. Lees meer hierover op:  https://www.kis.nl/artikel/nieuw-e-learning-intercultureel-vakmanschap?u...

Inburgering "Nieuwe Stijl" vanaf 2020

05-12-2018

Na de forse kritiek van De Raad van State en de Nationale Ombudsman op het huidige systeem van inburgering, komt er vanaf 2020 een Inburgering "Nieuwe Stijl" waarin gemeenten gelukkig weer de regie krijgen. Maatwerk wordt daarbij niet geschuwd. Lees meer hierover op:

https://www.kis.nl/artikel/minister-koolmees-op-divosa-congres-nu-al-aan...

Expertmeeting Vluchtelingenvrouwen aan het werk

28-11-2018

Woensdagmiddag 12 december a.s. wordt in Roermond door het FAM ! en de Provincie Limburg een expertmeeting georganiseerd met als thema "Vluchtelingenvrouwen aan het werk". Lees hier mee over het programma: https://beheer.famnetwerk.nl/files/uitnodiging-expertmeeting-vluchteling...

"Racisme mag geen lege huls worden": een debat.

21-11-2018

Kortgeleden stond er een interessant artikel in de Volkskrant over racisme waarin socioloog Herman Vuijsje in debat ging met Volkskrant journalist Harriet Duurvoort. Lees meer hierover op: 

https://blendle.com/i/de-volkskrant/racisme-mag-geen-lege-huls-worden/bn...

Docent Diversiteit: "niet iedereen gelijk behandelen maar kansengelijkheid scheppen"

15-11-2018

Machteld de Jong is onderzoeker en lector Diversiteit aan Hogeschool Inholland. Hier een interessant interview waarin ze aangeeft dat het er juist niet om gaat iedereen gelijk te behandelen maar om maatwerk te leveren en kansengelijkheid te scheppen:

https://blendle.com/i/trouw/ga-in-gesprek-dat-lijkt-simpel-maar-is-het-n...

Nieuw meditatiecentrum in Maastricht

14-11-2018

Bijgaand artikel op de website Thuis in Maastricht kun je meer lezen over een nieuw meditatiecentrum in Maastricht: https://www.thuisinmaastricht.nl/nieuw-meditatiecentrum-in-maastricht-op...

Filmacademie zoekt meer diversiteit

05-11-2018

De Nederlandse Filmacademie is op zoek naar meer multiculturele diversiteit, zegt directeur Bart Römer in een interview. Meer hierover op: https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/filmacademie-gaat-wijken-...

Overheid maakt inburgering veel te moeilijk

11-10-2018

De overheid maakt inburgering veel te moeilijk. Dat stelt de Nationale Ombudsman in het laatste rapport daarover. Lees meer op: https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-overheid-maakt-inburgeren-vee... Kortgeleden verscheen hierover ook het volgende artikel:  https://www.trouw.nl/samenleving/vast-tussen-de-raderen-van-het-inburger...

Arbeidsbevordering voor statushouders

09-10-2018

Het is geen goede zaak dat ondanks de huidige economische hoogconjunctuur nog steeds een veel te hoog percentage statushouders geen betaald werk heeft of kan vinden. Iedereen is het ermee eens dat daar snel verandering in moet komen. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Volgens onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving is veruit de beste methode een combinatie van werken en leren. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/statushouders-aan-het-werk-welke-maatregelen-...

Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)

08-10-2018

Net zoals de CIMM dat doet naar het College van B&W van Maastricht, adviseert de ACVZ gevraagd en ongevraagd de regering over letterlijk alles wat met migratie te maken heeft. Lees op hun website welke adviezen ze zoal heeft uitgebracht: https://acvz.org/pubs/2018/

Pagina's

realisatie solide