Echte verandering leg je niet op maar komt van binnenuit

02-05-2019

De Alliantie "Verandering van Binnenuit" richt zich met name op migranten-en vluchtelingengemeenschappen met als doel om problemen rond gender, gelijkheid van mannen en vrouwen en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en op te lossen. De alliantie die grotendeels bestaat uit organisaties van mensen met een migratieachtergrond, adviseert onder andere op welke wijze gemeenten een grotere zelfbeschikking kunnen bereiken bij hun inwoners. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/verandering-binnenuit

KISS Jaarbijeenkomst "Geloven in een seculiere samenleving"

02-05-2019

Op maandag 13 mei a.s. houdt het Kennisplatform Integratie en Samenleving haar jaarbijeenkomst die deze keer zal gaan over de belangrijke rol die religie speelt binnen de samenleving. De toegang is gratis en iedereen die geinteresseerd is kan zich aanmelden. Lees meer hierover op:   https://www.kis.nl/agenda/kis-jaarbijeenkomst-geloven-een-seculiere-same...

Wethouder Mara de Graaf tekent Charter Diversiteit namens Maastricht

07-02-2019

Op 31 januari heeft wethouder Mara de Graaf namens de gemeente Maastricht het Charter Diversiteit getekend. Dat gebeurde na afloop van de conferentie "Diversiteit op de Werkvloer Loont" dat gehouden werd in Herkenbosch. Naast de gemeente Maastricht tekenden tevens Politie Limburg, Provincie Limburg, gemeente Venlo en de Universiteit van Maastricht. Inmiddels hebben ook al 135 bedrijven het charter getekend dat ten doel heeft om de diversiteit op de werkvloer in elk opzicht te bevorderen, dus niet alleen met betrekking tot het aspect jong versus oud en man versus vrouw maar ook culturele diversiteit, seksuele orientatie en genderrollen, mensen met of zonder beperking en hoog-, versus laagopgeleid.    

Beeldvorming over integratie: feiten zijn slechts een deel van het verhaal

07-02-2019

Of je nu vind dat de multiculturele samenleving en integratie van nieuwkomers geslaagd is of niet, het is een feit dat de bevolkingssamenstelling van Nederland in amper twee generaties drastisch is veranderd. Omdat de aanpassing aan de nieuwe, multi-etnische realiteit in de Randstad sneller is gegaan dan in de provincie, is er volgens de wetenschappelijk directeur van Verwey-Jonker Instituut een ‘Nederland van verschillende snelheden’ ontstaan.

Lees het hele artikel hier: https://www.kis.nl/artikel/beeldvorming-over-integratie-feiten-zijn-slec...

Er is meer kleur nodig in de top van het grote bedrijfsleven

29-01-2019

De Nederlandse bevolking verandert snel van kleur maar dat is nog niet te merken bij de top van het bedrijfsleven. Terwijl inmiddels één op de vijf Nederlanders een migratieachtergrond heeft, geldt dat slechts voor één op de 50 werknemers in de hogere managementlagen. Dat is onwenselijk, vindt de Sociaal Economische Raad (SER) en daarom komt er binnenkort een afvaardiging van het grote bedrijsleven bij elkaar om strategiëen te bespreken om dat te veranderen. Er moeten meer mensen komen zoals Kenan Yildirim, CFO bij Shell Nederland. Zo is bij ABNAmro momenteel een op de tien werknemers iemand met een niet westerse achtergrond en in de top bijna vier procent. 

UN Verdrag voor de Rechten van de Mens met een Beperking

17-01-2019

Maastricht is verkozen als een van de 25 Nederlandse koplopergemeenten bij de uitvoering van het UN Verdrag voor de Rechten van de Mens met een Beperking. Dat verdrag is niet nieuw want het werd al in 2006 aan de wereldburgers gepresenteerd maar pas eind 2016 door ons land officieel geratificeerd.

Doelstelling van het verdrag is dat ook mensen met een geestelijke en/of fysieke beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en tevens overal welkom zijn zonder fysieke drempels. Het mag duidelijk zijn dat nog veel zal moeten gebeuren voordat die doelstelling ook is gehaald. Daarvoor is er dus per gemeente een gedegen beleidsplan nodig. Bij het maken van het beleidsplan 2019-2022 voor de gemeente Maastricht zijn diverse organisaties en adviescolleges betrokken, zoals de adviescommissie CIMM. We zullen u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.  Wilt u alvast meer lezen, dan kan dat via onderstaande link:

https://wetransfer.com/downloads/6001a650da5c8ebf5c7777be71a1b0512019011...

Eenzaamheid onder oudere migranten is complex probleem

16-01-2019

Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over een groeiende groep burgers in onze samenleving die tot nu toe volledig buiten beeld bleef: mensen boven de 55 jaar met een migratieachtergrond. Binnenkort wordt er onder leiding van hoogleraar Tineke Fokkema die  gespecialiseerd is in Ouder worden, Familiezaken en Migratie, op een congres bijzondere aandacht aan besteed. Lees meer hierover op de volgende link: 

https://www.kis.nl/artikel/eenzaamheid-onder-oudere-migranten-een-comple...

Ook mantelzorgers met een migratieachtergrond hebben zorg nodig

16-01-2019

Alle mantelzorgers verdienen aandacht en dankbaarheid voor het werk dat ze dagelijks doen. Een groep die extra kwetsbaar is omdat ze vaak niet de juiste hulp of ondersteuning krijgen of weten te vinden, zijn de mantelzorgers met een migratieachetrgrond zoals u dat hier kunt lezen:   https://www.kis.nl/publicatie/zorg-voor-de-mantelzorger

Onderzoek: hoe racistisch is Nederland?

31-12-2018

Nederland is een tolerant en gastvrij land waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Althans, zo zien we onszelf graag. Maar de cijfers en de mensen daarachter vertellen een ander verhaal. Lees meer hierover op:

https://www.groene.nl/artikel/goede-bedoelingen-zijn-niet-genoeg?utm_sou...

Wat werkt wel tegen discriminatie?

20-12-2018

Het is helaas een feit dat discriminatie iets is van alle culturen en van alle tijden. Toch moet er altijd tegen opgetreden worden omdat het de samenleving ontwricht en polariseert en daar heeft niemand baat bij. Wat werkt er eigenlijk wel en wat niet tegen discriminatie? Lees meer hierover op:  

https://www.kis.nl/artikel/er-kan-wel-degelijk-iets-tegen-discriminatie-...

 

Pagina's

realisatie solide