Eenzaamheid onder oudere migranten is complex probleem

16-01-2019

Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over een groeiende groep burgers in onze samenleving die tot nu toe volledig buiten beeld bleef: mensen boven de 55 jaar met een migratieachtergrond. Binnenkort wordt er onder leiding van hoogleraar Tineke Fokkema die  gespecialiseerd is in Ouder worden, Familiezaken en Migratie, op een congres bijzondere aandacht aan besteed. Lees meer hierover op de volgende link: 

https://www.kis.nl/artikel/eenzaamheid-onder-oudere-migranten-een-comple...

Onderzoek: hoe racistisch is Nederland?

31-12-2018

Nederland is een tolerant en gastvrij land waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Althans, zo zien we onszelf graag. Maar de cijfers en de mensen daarachter vertellen een ander verhaal. Lees meer hierover op:

https://www.groene.nl/artikel/goede-bedoelingen-zijn-niet-genoeg?utm_sou...

De trends in 2019 m.b.t. diversiteit

20-12-2018

Als u meer wilt weten over de trends in 2019 ten aanzien van diversiteit en maatschappelijke veranderingen, klik dan snel op deze link:

https://www.kis.nl/artikel/wat-worden-de-maatschappelijke-trends-en-them...

Wat werkt wel tegen discriminatie?

20-12-2018

Het is helaas een feit dat discriminatie iets is van alle culturen en van alle tijden. Toch moet er altijd tegen opgetreden worden omdat het de samenleving ontwricht en polariseert en daar heeft niemand baat bij. Wat werkt er eigenlijk wel en wat niet tegen discriminatie? Lees meer hierover op:  

https://www.kis.nl/artikel/er-kan-wel-degelijk-iets-tegen-discriminatie-...

 

UWC Maastricht: waar onderwijs en diversiteit samengaan

19-12-2018

Onderwijs is bij uitstek het middel om jongeren vanuit verschillende landen en culturen bij elkaar te brengen. Als we dat aan Maastricht linken, dan wordt natuurlijk meteen gedacht aan de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Maar er is nog een derde parel en dat is het United World College waar sinds 2009 zo`n 900 studenten in de leeftijd van vier tot achttien jaar onderwijs krijgen. Lees meer hierover op:   https://www.thuisinmaastricht.nl/uwc-wereldonderwijs-in-maastricht/ 

Minder melding van racisme maar wel ernstiger

06-12-2018

In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwij-Jonker Instituut een onderzoek gedaan naar racisme in Nederland. Daaruit zou blijken dat het aantal meldingen van racisme afneemt maar dat de ernst van de incidenten wel toeneemt. Er wordt namelijk meer geweld gebruikt en zijn er meer bedreigingen met racistische motieven:

https://www.gelderlander.nl/binnenland/minder-melding-van-racisme-maar-e...

Inburgering "Nieuwe Stijl" vanaf 2020

05-12-2018

Na de forse kritiek van De Raad van State en de Nationale Ombudsman op het huidige systeem van inburgering, komt er vanaf 2020 een Inburgering "Nieuwe Stijl" waarin gemeenten gelukkig weer de regie krijgen. Maatwerk wordt daarbij niet geschuwd. Lees meer hierover op:

https://www.kis.nl/artikel/minister-koolmees-op-divosa-congres-nu-al-aan...

Nieuw! E-learning intercultureel vakmanschap

05-12-2018

Diversiteit beslaat een groot scala aan varieteiten, hoe kun je daar de juiste weg in vinden en hoe kun je omgaan met al die verschillen? Het Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft daarvoor een e-learningmodule ontwikkeld die voor iedereen geschikt is maar met name  voor professionals in het sociaal domein. Lees meer hierover op:  https://www.kis.nl/artikel/nieuw-e-learning-intercultureel-vakmanschap?u...

Expertmeeting Vluchtelingenvrouwen aan het werk

28-11-2018

Woensdagmiddag 12 december a.s. wordt in Roermond door het FAM ! en de Provincie Limburg een expertmeeting georganiseerd met als thema "Vluchtelingenvrouwen aan het werk". Lees hier mee over het programma: https://beheer.famnetwerk.nl/files/uitnodiging-expertmeeting-vluchteling...

"Racisme mag geen lege huls worden": een debat.

21-11-2018

Kortgeleden stond er een interessant artikel in de Volkskrant over racisme waarin socioloog Herman Vuijsje in debat ging met Volkskrant journalist Harriet Duurvoort. Lees meer hierover op: 

https://blendle.com/i/de-volkskrant/racisme-mag-geen-lege-huls-worden/bn...

Pagina's

realisatie solide