Interview met Said El Haji over de verbindende kracht van taal

23-11-2020

In de Volkskrant van deze week staat een interessant interview met schrijver Said El Haji over de verbindende kracht van taal. Lees hier het interview:  https://www.volkskrant.nl/mensen/schrijver-said-el-haji-zag-als-taaldoce...

SCP constateert dat het Sociaal Domein stagneert

16-11-2020

Waar talloze organisaties en (ervarings)deskundigen al voor hadden gewaarschuwd, blijkt vijf jaar later toch uit te komen: het Sociaal Domein stagneert, de decentralisatiewetgeving is verre van een succes en er zijn weinig tot geen echte verbeteringen te melden. Lees meer hierover op de website van Sociaal en Cultureel Planbureau:

 https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/sociaal-domein-stagneert-vi...

Overheid start campagne tegen stagediscriminatie

12-11-2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat uit onderzoek blijkt dat zo`n 10% van alle stagiares met een migratieachtergrond last heeft van discriminatie. Of om een stageplek te vinden of tijdens de stageperiode. Dat geldt met name voor studenten met een Marokkaanse achtergrond. Daarom start de overheid een nieuwe bewustwordingscampagne onder de naam #Kiesmij. Eerdere maatregelen ter voorkoming van discriminatie voor studenten betreffen een meldpunt en trainingen bij bedrijven door het Ministerie van Onderwijs. 

CBS Jaarrapport Integratie 2020: Verschillen slinken

11-11-2020

Het nieuwe jaarrapport Integratie 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat verschillen op het gebied van integratie in de samenleving kleiner worden op diverse vlakken. Zo is bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond sterker gestegen en bijstandsafhankelijkheid sterker gedaald dan voor die van mensen met een Nederlandse achtergrond.

Hier kunt u het rapport met veel interessante feiten en data downloaden of lezen: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/46/jaarrapport-integratie-2020

Persconferenties over coronavirus nu ook in andere talen beschikbaar

08-11-2020

Veel Nederlandse burgers met een migratieachtergrond spreken de Nederlandse taal minder goed of hebben een ander mediagebruik dan de gemiddelde autochtone Nederlander. En krijgen daardoor minder of andere informatie over te nemen coronamaatregelen. Om dat te voorkomen worden sinds kort de persconferenties vertaald in gesproken versies in acht verschillende talen, te weten Syrisch-Arabisch, Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi, Turks, Pools,  Tigrinya/Eritrees en Engels. Alles is te lezen op NPO Start.

Universiteit van Maastricht 2020 beurzen voor innovatieve ideeen over diversiteit en inclusie

19-10-2020

Voor meer informatie over wat de Universiteit Maastricht zoal doet aan diversiteit en inclusie, bezoek de website: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusivit.... Daar vindt u ook wie de vijf beurswinnaars zijn van het jaar 2020

 

Workshops solliciteren voor vrouwen met een migratieachtergrond

14-10-2020

De stichting Meer Kleur en Kwaliteit, kortweg SMKK, is een maatschappelijke organisatie in de provincie Limburg die met name actief is voor migrantenvrouwen en vrouwelijke statushouders. Ze heeft een uitgebreid netwerk van vrouwen van diverse nationaliteiten die actief zijn binnen zelfhulporganisaties en op terreinen van zorg, onderwijs en welzijn. Binnenkort starten twee workshops: de ene gaat over online solliciteren en de tweede over alle ins en outs van het nieuwe solliciteren. Lees meer hierover op: https://www.smkk.nl/

6 oktober is Diversiteitsdag

05-10-2020

Dinsdag 6 oktober is het diversiteitsdag, een dag waarop meer dan 250 bedrijven in ons land aandacht vragen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Vele bedrijven organiseren speciale activiteiten rondom het thema diversiteit. Lees meer hierover op:   https://diversiteitinbedrijf.nl/diversity-day-2020/

Leerbijeenkomsten "Een buurt voor iedereen"

01-10-2020

Te vaak wordt bij diversiteit en inclusie voornamelijk gedacht aan het fysieke aspect van cultuur, sexe en gender, huidskleur, beperkingen etc. Maar de geestelijke aspecten zoals bijvoorbeeld psychiatrische problemen en verslaving zijn net zo belangrijk. Lees meer over de leerbijeenkomsten die Movisie organiseert onder de titel "Een buurt voor iedereen":

https://www.movisie.nl/agenda/leerbijeenkomsten-movisie-buurt-iedereen-1...

Moet er ook een arbeidsmarktquotum komen voor mensen met een migratieachtergrond?

25-09-2020

In december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een vrouwenquotum. Dit betekent dat het kabinet het advies hierover van de Sociaal-Economische Raad (SER) moet uitvoeren. In dat advies staat dat de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland voor minimaal 30% uit vrouwen zullen moeten bestaan. Om de wet definitief aan te passen is nu is de Eerste Kamer aan zet en algemeen wordt verwacht dat er per 1 januari 2021 een verplicht vrouwenquotum wordt ingevoerd.

Vanaf 2105 bestaat er al een arbeidsquotumregeling van 5% voor mensen met een beperking in bedrijven met meer dan 25 werknemers. Langzamerhand komt steeds meer de vraag of er ook een quotumregeling moet komen voor andere groepen in de waaier van diversiteit zoals voor mensen met een migratieachtergrond. Temeer daar uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond vaker dan gemiddeld gediscrimineerd worden bij het vinden van een baan.  Zo heeft bijvoorbeeld de adviescommissie CIMM van de gemeente Maastricht nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag welk percentage van het ambtenarenapparaat burgers zijn met een migratieachtergrond want alleen als er een uitgangspunt is vastgesteld kunnen er doelen worden gesteld. Per slot van rekening heeft voormalig wethouder de Graaf van de gemeente Maastricht niet voor niets het Charter Diversiteit getekend.

Lees meer over dit onderwerp in het volgende artikel van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:

https://www.kis.nl/artikel/invoering-quota-op-de-arbeidsmarkt-haalbaar?u...

Pagina's

realisatie solide