De menselijke maat moet prevaleren boven rigide systeemdenken

04-03-2021

De digitale samenleving kent vele voordelen maar helaas net zoveel nadelen. Het is dus kunst om het ene te doen maar tegelijkertijd het andere te laten. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/menselijkheid-moet-winnen-systeem?utm_cam...

Seksuele opvoeding in migrantengezinnen

04-03-2021

Het is niet altijd makkelijk voor een migrantengezin om aansluiting te vinden met de Nederlandse cultuur wat betreft seksuele opvoeding. Bijgaand artikel "Met een omweg over seksuele gezondheid praten" gaat daar dieper op in: https://www.kis.nl/artikel/met-een-omweg-over-seksuele-gezondheid-praten...

Handboek Burgerschap: Nederland is van ons allemaal

03-03-2021

Oud PvdA-kamerlid Samira Bouchibti is de schrijfster van het Handboek Burgerschap voor Docenten. Ze heeft zich de afgelopen vijfentwintig jaar vanuit de politiek, de journalistiek en het maatschappelijke middenveld intensief beziggehouden met sociale en maatschappelijke vraagstukken. Samira heeft drie boeken geschreven ’De islam, de moslim en ik’ en ‘De moslim bestaat niet’ en in opdracht van de gemeente Den Haag de handleiding burgerschap voor docenten ‘Waarom zijn wij Nederlander?’. Samira Bouchibti is werkzaam als adviseur burgerschapsonderwijs, gastdocent, trainer, senior beleidsadviseur en directeur van de VIP Academy. Lees meer over haar zienswijze op de multiculturele samenleving en de inhoud van haar boek op: https://tenbrinkuitgevers.nl/nederland-is-van-ons-allemaal en over haar interview in de Volkskrant op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-moeten-leerlingen-weer-l...

3 maart a.s. een wake in Maastricht voor een humaner migratiebeleid

22-02-2021

Op woensdag 3 maart a.s. vindt er op de Markt  tegenover het stadhuis van 18.00-19.00 een wake plaats om aandacht te vragen voor een humaner migratiebeleid. Deze wake onder de naam Lopend Vuur (Maastricht) vindt plaats in verschillende steden en dorpen in ons land in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart. Ten gevolge van de coronamaatregelen is het wel van groot belang dat u zich vooraf aanmeldt op onderstaande website. U komt toch ook ?!

Na de verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria in Griekenland heeft de Nederlandse regering beloofd om ten minste vijftig minderjarige, alleenstaande vluchtelingen op te nemen. De organisatie Vluchtelingenwerk spreekt er terecht schande van dat er tot nu toe slechts twee zijn toegelaten.

Lees meer hierover op https://www.stcmaastricht.nl/2021/02/20/lopend-vuur-maastricht/ , op https://migreat.org/lopendvuur en op https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/slechts-twee-alleenstaande-kinde...

Discriminatie-ervaringen bij Oost-Aziatische Nederlanders

18-02-2021

 Het Kennisplatform Integratie en Samenleving signaleert dat met name in de huidige coronatijd er steeds meer signalen zijn van mensen met een Oost-Aziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit en afkomst. KIS heeft die ervaringen in beeld gebracht met een verkennend onderzoek, 'De stilte voorbij.' De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de sociale norm te veranderen rond discriminatie, racisme en Oost-Aziatische mensen. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/onderzoek-kis-discriminatie-ervaringen-oost-a...

Info coronavaccinatie voor moslims

12-02-2021

Veel mensen hebben terecht medische vragen over coronavaccinaties. Daarnaast leven er echter ook religieuze vragen, onder andere bij moslim burgers. Op zondag 14 februari van 14.00 tot 15.30 zal er een livestream worden uitgezonden op vaccinatielive.nl  Onder leiding van Jamal Ezzarqtouni beantwoorden verschillende artsen en theologen/imams uw vaccinatievragen.

Beter bereiken van vergeetachtige migratenouderen

11-02-2021

Zijn signalen van vergeetachtigheid en dementie bij ouderen soms moeilijk tijdig te onderkennen, dat geldt nog meer voor ouderen met een migratieachtergrond omdat die eerste generatie migranten vaak de Nederlandse taal minder goed beheersen. Hoe deze oudere burgers toch beter zijn te bereiken en ondersteunen laat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam zien in een nieuw, tweejarig project met een multidisciplinaire aanpak. Meer hierover leest u op:

https://www.movisie.nl/artikel/multidisciplinaire-aanpak-vergeetachtige-...

Eerste Kamer akkoord met wijziging art.1 grondwet over discriminatie

10-02-2021

De Eerste Kamer is akkoord met een wijziging in de grondwet waardoor mensen straks niet langer meer gediscrimineerd mogen worden om hun handicap of seksuele geaardheid. Een 'grote overwinning voor LHBTI's', zegt belangenvereniging COC Nederland.

 

Voor het verbod moet Artikel 1 van de Grondwet worden veranderd. Daarom moet het nóg een keer worden goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer. Daar moet het voorstel opnieuw een tweederdemeerderheid halen.

SCP pleit voor meer brede scholen

04-02-2021

 Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft bekendgemaakt dat ze graag meer "brede" scholen ziet. De reden is duidelijk: als leerlingen van vmbo, havo en vwo elkaar niet of nauwelijks zien en spreken omdat ze niet in hetzelfde gebouw zitten, ontmoeten ze vooral andere leerlingen met een vergelijkbare achtergrond. Daardoor worden de verschillen in de samenleving extra vergroot want jongeren leren dan niet hoe ze kunnen omgaan met "de ander". Vandaar de oproep naar gemeenten en scholen om onderwijs breder op te zetten in één gebouw.

 

Pagina's

realisatie solide