Bekendheid met onafhankelijke clientenondersteuning is stijgende maar nog steeds ver onder de maat

09-08-2019

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de doelgroep bekend is met clientenondersteuning. Alhoewel dat percentage stijgende is, is het nog steeds ver onder de maat. Werk aan de winkel dus voor gemeenten en zorgorganisaties. Lees meer op: 

https://www.movisie.nl/artikel/goede-ontwikkelingen-rondom-bekendheid-cl...

Diversiteit bij de politie neemt onverwacht af

06-08-2019

Terwijl het percentage Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gestaag toeneemt naar nu zo`n 13% van de totale bevolking, neemt dat bij het politiekorps juist af van bijna 7% naar 6% oftewel de helft. Dat is geen goede ontwikkeling, te meer daar er de laatste jaren hard aan wordt gewerkt om dat te verhogen. De daling ligt niet zozeer aan te weinig nieuwkomers maar meer aan vertrekkende agenten. Dat vereist grondig onderzoek naar de redenen.  

Begrip voor mensen met een beperking

31-07-2019

De Lokale Coalitie voor Inclusie in Maastricht heeft een korte video gemaakt over hoe mensen met een beperking het beste tegemoet  getreden kunnen worden. Dit is de link:  https://www.youtube.com/watch?v=iYLeaA2C7lQ&feature=youtu.be

Onderzoek arbeidsdiscriminatie verontrustend

17-07-2019

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat arbeidsdiscriminatie met name naar sollicitanten met een niet-westerse migratieachtergrond nog steeds in grote mate voorkomt ondanks alle beleidsplannen en beloften tot verbetering. Lees meer op:  https://www.nu.nl/werk/5966464/uva-en-uu-gediscrimineerde-sollicitant-ka... en op

Historicus Tayfun Balcik over de noodzaak van meer dialoog

11-07-2019

Deze week een interessant artikel van historicus Tayfun Balcik in de Groene Amsterdammer. Hij is van mening dat het debat over de multiculturele samenleving onnodig is verhard en juist polariseert in plaats van de dialoog zoekt. Lees het artikel hier:   https://www.groene.nl/artikel/overal-een-contrapunt?utm_source=De+Groene...

Historicus Tayfun Balcik over de noodzaak van dialoog

11-07-2019

Deze week een interessant artikel van historicus Tayfun Balcik in de Groene Amsterdammer. Hij is van mening dat het debat over de multiculturele samenleving onnodig is verhard en juist polariseert in plaats van de dialoog zoekt. Lees het artikel hier:   https://www.groene.nl/artikel/overal-een-contrapunt?utm_source=De+Groene...

19e editie van cultureel Manus festival groot succes

25-06-2019

In de kleurrijke wijk Wittevrouwenveld is afgelopen weekend al weer het 19e Manus van Alles festival gevierd. Ooit opgezet door Jo Heuts van de gelijknamige verfwinkel in de Frankenstraat om een ode te brengen aan de vele culturen in de wijk, is dit volksfeest uitgegroeid tot een waar multicultureel samenzijn. Eens te meer is duidelijk dat zang, dans, eten en drinken mensen vanuit de hele wereld laat verbinden en genieten. Ons eigen CIMM-lid Abakoula Argalaless was ook weer van de partij met zijn prachtige bedoeinentent uit Niger. Iedereen kijkt nu al uit naar volgend jaar wanneer de 20e editie van het Manus festival zal samenvallen met het 100-jarige bestaan van de wijk Wittevrouwenveld. Hieronder een foto impressie:

Oprichter van het Manus van Alles festival Jo Heuts snijdt de taart aan in de bestuurskamer onder het toeziend oog van zijn zoon Roger.

CIMM lid Abakoula Argalaless praat met enkele belangstellenden voor zijn bedoeinentent

Een dansgroep van leden uit de Boliviaanse gemeenschap woonachtig in Amsterdam

 

Ondanks het warme weer was er een grote opkomst


Russische dansgroep

 

 

 

Oudere Nederlanders met een migratieachtergrond laten te weinig hun stem horen

20-06-2019

Onderzoek wijst uit dat eerste generatie migratieouderen vaker eenzaam zijn en een slechtere gezondheid en lagere sociaal-economische status hebben dan hun leeftijdsgenoten. Lees meer hierover op:   https://www.kis.nl/artikel/de-stem-van-oudere-migranten-horen-we-te-wein...

Subsidie voor goede ideeen over diversiteit en inclusie

20-06-2019

Tot 1 september van dit jaar kunnen vrijwilligersorganisaties hun ideeen of initiatieven indienen over het thema diversiteit en inclusie om in aanmerking te komen voor de kans op maximaal 10.000 Euro ondersteuning om hun idee uit te kunnen voeren. Meer informatie staat op  www.maastrichtdoet.nl/onsidee  Voor eventuele vragen hierover kunt u een mail sturen naar  post@maastricht.nl

De comeback van het geloof leidt tot spanningen

21-05-2019

Tijdens de laatste jaarbijeenkomst van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) werd er aandacht besteed aan de belangrijke vraag welke plaats religie inneemt in de seculiere Nederlandse samenleving. Lees hier het verslag daarover: https://www.kis.nl/artikel/kis-jaarbijeenkomst-geloven-een-seculiere-sam...

Pagina's

realisatie solide