Docent Diversiteit: "niet iedereen gelijk behandelen maar kansengelijkheid scheppen"

15-11-2018

Machteld de Jong is onderzoeker en lector Diversiteit aan Hogeschool Inholland. Hier een interessant interview waarin ze aangeeft dat het er juist niet om gaat iedereen gelijk te behandelen maar om maatwerk te leveren en kansengelijkheid te scheppen:

https://blendle.com/i/trouw/ga-in-gesprek-dat-lijkt-simpel-maar-is-het-n...

Nieuw meditatiecentrum in Maastricht

14-11-2018

Bijgaand artikel op de website Thuis in Maastricht kun je meer lezen over een nieuw meditatiecentrum in Maastricht: https://www.thuisinmaastricht.nl/nieuw-meditatiecentrum-in-maastricht-op...

Filmacademie zoekt meer diversiteit

05-11-2018

De Nederlandse Filmacademie is op zoek naar meer multiculturele diversiteit, zegt directeur Bart Römer in een interview. Meer hierover op: https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/filmacademie-gaat-wijken-...

Overheid maakt inburgering veel te moeilijk

11-10-2018

De overheid maakt inburgering veel te moeilijk. Dat stelt de Nationale Ombudsman in het laatste rapport daarover. Lees meer op: https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-overheid-maakt-inburgeren-vee... Kortgeleden verscheen hierover ook het volgende artikel:  https://www.trouw.nl/samenleving/vast-tussen-de-raderen-van-het-inburger...

Arbeidsbevordering voor statushouders

09-10-2018

Het is geen goede zaak dat ondanks de huidige economische hoogconjunctuur nog steeds een veel te hoog percentage statushouders geen betaald werk heeft of kan vinden. Iedereen is het ermee eens dat daar snel verandering in moet komen. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Volgens onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving is veruit de beste methode een combinatie van werken en leren. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/statushouders-aan-het-werk-welke-maatregelen-...

Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)

08-10-2018

Net zoals de CIMM dat doet naar het College van B&W van Maastricht, adviseert de ACVZ gevraagd en ongevraagd de regering over letterlijk alles wat met migratie te maken heeft. Lees op hun website welke adviezen ze zoal heeft uitgebracht: https://acvz.org/pubs/2018/

Te weinig statushouders werken of volgen een opleiding

24-09-2018

Uit onderzoek blijkt dat nog veel te weinig statushouders werken of een opleiding volgen. Alhoewel gemeenten steeds meer doen om dat te veranderen, wordt zo`n twintig percent van hen nog niet begeleid hierin. Dat staat in de nieuwe Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Vluchtelingen 2018. Wilt u meer hierover weten of de hele Monitor downloaden, klik dan op de volgende link: https://www.kis.nl/artikel/te-weinig-statushouders-werken-volgen-een-opl...

Zelfredzaamheid is geen universeel maar een westers ideaal

24-09-2018

Al een aantal jaren wordt er in Nederland en andere westerse landen overheidsbeleid gemaakt op basis van zelfredzaamheid van de burger. Voor veel oudere Nederlanders maar helemaal voor mensen vanuit andere culturen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Lees hier meer over een andere invalshoek ten aanzien van gemeenschapszin en buurtontwikkeling: https://www.kis.nl/artikel/%E2%80%98zelfredzaamheid-een-westers-ideaal%E...

Libische student begint fietsenwinkel in Maastricht

04-09-2018

Het is redelijk uniek dat een Libische student in het op-en-top fietsenwalhalla Nederland een fietsenwinkel begint. Lees meer hierover bij Thuis in Maastricht: https://www.thuisinmaastricht.nl/libische-student-begint-fietsenwinkel/

Immigratie goed voor de economie

31-08-2018

Anders dan wat velen denken is immigratie goed voor de economische groei, blijkt uit onderzoek van de Duitse denktank Ifo. Lees meer hierover in dit FD artikel: ttps://fd.nl/economie-politiek/1267682/onderzoek-immigratie-is-goed-voor-de-economie

Pagina's

realisatie solide