Wat werkt wel tegen discriminatie?

20-12-2018

Het is helaas een feit dat discriminatie iets is van alle culturen en van alle tijden. Toch moet er altijd tegen opgetreden worden omdat het de samenleving ontwricht en polariseert en daar heeft niemand baat bij. Wat werkt er eigenlijk wel en wat niet tegen discriminatie? Lees meer hierover op:  

https://www.kis.nl/artikel/er-kan-wel-degelijk-iets-tegen-discriminatie-...

 

UWC Maastricht: waar onderwijs en diversiteit samengaan

19-12-2018

Onderwijs is bij uitstek het middel om jongeren vanuit verschillende landen en culturen bij elkaar te brengen. Als we dat aan Maastricht linken, dan wordt natuurlijk meteen gedacht aan de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Maar er is nog een derde parel en dat is het United World College waar sinds 2009 zo`n 900 studenten in de leeftijd van vier tot achttien jaar onderwijs krijgen. Lees meer hierover op:   https://www.thuisinmaastricht.nl/uwc-wereldonderwijs-in-maastricht/ 

Minder melding van racisme maar wel ernstiger

06-12-2018

In opdracht van de Anne Frank Stichting heeft het Verwij-Jonker Instituut een onderzoek gedaan naar racisme in Nederland. Daaruit zou blijken dat het aantal meldingen van racisme afneemt maar dat de ernst van de incidenten wel toeneemt. Er wordt namelijk meer geweld gebruikt en zijn er meer bedreigingen met racistische motieven:

https://www.gelderlander.nl/binnenland/minder-melding-van-racisme-maar-e...

Nieuw! E-learning intercultureel vakmanschap

05-12-2018

Diversiteit beslaat een groot scala aan varieteiten, hoe kun je daar de juiste weg in vinden en hoe kun je omgaan met al die verschillen? Het Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft daarvoor een e-learningmodule ontwikkeld die voor iedereen geschikt is maar met name  voor professionals in het sociaal domein. Lees meer hierover op:  https://www.kis.nl/artikel/nieuw-e-learning-intercultureel-vakmanschap?u...

Inburgering "Nieuwe Stijl" vanaf 2020

05-12-2018

Na de forse kritiek van De Raad van State en de Nationale Ombudsman op het huidige systeem van inburgering, komt er vanaf 2020 een Inburgering "Nieuwe Stijl" waarin gemeenten gelukkig weer de regie krijgen. Maatwerk wordt daarbij niet geschuwd. Lees meer hierover op:

https://www.kis.nl/artikel/minister-koolmees-op-divosa-congres-nu-al-aan...

Expertmeeting Vluchtelingenvrouwen aan het werk

28-11-2018

Woensdagmiddag 12 december a.s. wordt in Roermond door het FAM ! en de Provincie Limburg een expertmeeting georganiseerd met als thema "Vluchtelingenvrouwen aan het werk". Lees hier mee over het programma: https://beheer.famnetwerk.nl/files/uitnodiging-expertmeeting-vluchteling...

"Racisme mag geen lege huls worden": een debat.

21-11-2018

Kortgeleden stond er een interessant artikel in de Volkskrant over racisme waarin socioloog Herman Vuijsje in debat ging met Volkskrant journalist Harriet Duurvoort. Lees meer hierover op: 

https://blendle.com/i/de-volkskrant/racisme-mag-geen-lege-huls-worden/bn...

Docent Diversiteit: "niet iedereen gelijk behandelen maar kansengelijkheid scheppen"

15-11-2018

Machteld de Jong is onderzoeker en lector Diversiteit aan Hogeschool Inholland. Hier een interessant interview waarin ze aangeeft dat het er juist niet om gaat iedereen gelijk te behandelen maar om maatwerk te leveren en kansengelijkheid te scheppen:

https://blendle.com/i/trouw/ga-in-gesprek-dat-lijkt-simpel-maar-is-het-n...

Nieuw meditatiecentrum in Maastricht

14-11-2018

Bijgaand artikel op de website Thuis in Maastricht kun je meer lezen over een nieuw meditatiecentrum in Maastricht: https://www.thuisinmaastricht.nl/nieuw-meditatiecentrum-in-maastricht-op...

Filmacademie zoekt meer diversiteit

05-11-2018

De Nederlandse Filmacademie is op zoek naar meer multiculturele diversiteit, zegt directeur Bart Römer in een interview. Meer hierover op: https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/filmacademie-gaat-wijken-...

Pagina's

realisatie solide