Shelter City Maastricht

24-10-2017

Maastricht is een van de tien Shelter City steden in Nederland. Elke Shelter City is een tijdelijke veilige haven voor mensenrechtenverdedigers om hun belangrijke werk ongestoord voort te kunnen zetten. Totaal wordt er momenteel onderdak geboden aan zo`n 56 mensen. Lees meer hierover op:  https://sheltercity.nl/city/maastricht/

Congres Armoede en Laaggeletterdheid: een dubbel taboe

13-10-2017

31 Oktober a.s. organiseren Provincie Limburg, Stichting de Pijler, Stichting Lezen en Schrijven en het FAM! in Roermond een congres met workshops over het dubbele taboe van armoede en laaggeletterdheid. Daar vallen ook burgers onder met een migratieachtergrond. Aanmelden kan via:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5778561/1/FAM%21%20Netwer...

Moslim discriminatie in EU

22-09-2017

Een groot Europees onderzoek onder meer dan 10.000 moslims in de EU wijst uit dat Nederlandse moslims zich meer gediscimineerd voelen dan die in andere landen. Alleen Griekenland scoort in dit verband hoger. Lees meer over de achtergronden hierover op:

https://nos.nl/artikel/2194043-nederlandse-moslims-ervaren-meer-discrimi...

De dilemma`s van Turks-Nederlandse studenten

23-08-2017

Bijgaand een interessant artikel in de Groene Amsterdammer van deze week over de dilemma`s die Turks-Nederlandse studenten in ons land hebben:

https://www.groene.nl/artikel/pas-nu-kan-ik-knallen-sparren-haal-ik-jare...

Echtscheiding en armoede hebben veel met elkaar te maken

19-08-2017

Ondanks de stijgende economie neemt het aantal bijstandsuitkeringen en daarmee ook het aantal kinderen in een éénouder bijstandsgezin nog steeds toe. Dat geldt tevens voor mensen met een migratieachtergrond. Bijgaand het artikel "Het Einde van het Gezin: scheiding in Achterstandsbuurten" dat daarover een heldere analyse geeft in het magazine De Groene Amsterdammer van deze week.

https://www.groene.nl/artikel/het-einde-van-het-gezin?utm_source=De+Groe...

"Liefde als eiland": over biculturele relaties

25-07-2017

Deze week in de Groene Amsterdammer een interessant artikel over biculturele relaties in een multiculturele samenleving:

https://www.groene.nl/artikel/liefde-als-eiland?utm_source=De+Groene+Ams...

Migrantenkinderen leven vaker in armoede

11-07-2017

Uit onderzoek van  het Kennisplatform Integratie en Samenleving blijkt dat vooral kinderen met een niet westerse migratieachtergrond vaker dan gemiddeld in armoede leven ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenootjes. Lees meer daarover via deze link:

https://www.kis.nl/artikel/leefomstandigheden-kinderen-met-migratieachte...

Magazine Provinciaal Platform Minderheden

08-06-2017

Zojuist is het nieuwe juni nummer verschenen van het Provinciaal Platform Minderheden (PPM) met diverse interessante artikelen waaronder over de onlangs gehouden multiculturele banenmarkt en de voorlichtingscampagne Weerbaarheid Radicalisering op scholen.     Lees het magazine via bijgaand link:  https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5406197/1/PPM%20Magazine%...

Multicultureel Manus-van-Alles-Festival Maastricht

07-06-2017

Op zondag 25 juni a.s. zal in de wijk Wittevrouwenveld weer het jaarlijkse Manus van Alles Festival worden gehouden. Dit multiculturele festival trekt jaarlijks vele bezoekers en is een waar feest van verbroedering tussen de diverse culturen. Meer informatie vindt u op de website www.manusvanallesfestival.nl

CIMM heeft drie nieuwe commissieleden

23-05-2017

Sinds kort heeft de adviescommissie CIMM drie nieuwe leden mogen verwelkomen: Stefan Wisse, Joop Renkers en Boghos Tekeyan. U kunt meer over hen lezen op de pagina "Wie we zijn".

Pagina's

realisatie solide