Over segregatie in het onderwijs

16-05-2019

"De plek waar je wieg staat, is bepalend", zegt een schooldirecteur. Lees meer op deze link:

https://www.groene.nl/artikel/sommigen-hebben-nog-gelijkere-kansen?utm_s...

De wereld in een stad: hoe moet dat?

16-05-2019

Op dinsdagavond 21 mei houdt debatcentrum Sphinx een debat over diversiteit in de stad Maastricht. Lees meer hierover op: https://debatcentrumsphinx.nl/events/de-wereld-in-een-stad/

Een multicultureel schoolvoorbeeld

16-05-2019

In de Groene Amsterdammer een interessant artikel over een multicultureel schoolvoorbeeld waarbij een probleemschool "excellent" werd. Lees meer op deze link:

 https://www.groene.nl/artikel/je-kunt-ongelooflijk-veel-uit-de-kinderen-...

 

Mythen over Marokkaanse gastarbeiders ontkracht

14-05-2019

Er bestaan verschillende mythen over hoe en waarom de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar ons land kwamen. In dit artikel neemt Nadia Bouras, historica en docent aan de universiteit van leiden, een aantal daarvan weg:                                                           https://blendle.com/i/trouw/vier-mythes-over-komst-marokkaanse-gastarbei...

Echte verandering leg je niet op maar komt van binnenuit

02-05-2019

De Alliantie "Verandering van Binnenuit" richt zich met name op migranten-en vluchtelingengemeenschappen met als doel om problemen rond gender, gelijkheid van mannen en vrouwen en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en op te lossen. De alliantie die grotendeels bestaat uit organisaties van mensen met een migratieachtergrond, adviseert onder andere op welke wijze gemeenten een grotere zelfbeschikking kunnen bereiken bij hun inwoners. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/verandering-binnenuit

KISS Jaarbijeenkomst "Geloven in een seculiere samenleving"

02-05-2019

Op maandag 13 mei a.s. houdt het Kennisplatform Integratie en Samenleving haar jaarbijeenkomst die deze keer zal gaan over de belangrijke rol die religie speelt binnen de samenleving. De toegang is gratis en iedereen die geinteresseerd is kan zich aanmelden. Lees meer hierover op:   https://www.kis.nl/agenda/kis-jaarbijeenkomst-geloven-een-seculiere-same...

Meldingen discriminatie afgenomen maar lokale aanpak blijft nodig

02-05-2019

Het is een goede ontwikkeling dat het aantal geregistreerde meldingen van discriminatie in 2018 is gedaald. tegelijkertijd blijft waakzaamheid geboden want het probleem is zeker niet verdwenen. lee meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/meldingen-discriminatie-afgenomen-steeds-meer...

Wethouder Mara de Graaf tekent Charter Diversiteit namens Maastricht

07-02-2019

Op 31 januari heeft wethouder Mara de Graaf namens de gemeente Maastricht het Charter Diversiteit getekend. Dat gebeurde na afloop van de conferentie "Diversiteit op de Werkvloer Loont" dat gehouden werd in Herkenbosch. Naast de gemeente Maastricht tekenden tevens Politie Limburg, Provincie Limburg, gemeente Venlo en de Universiteit van Maastricht. Inmiddels hebben ook al 135 bedrijven het charter getekend dat ten doel heeft om de diversiteit op de werkvloer in elk opzicht te bevorderen, dus niet alleen met betrekking tot het aspect jong versus oud en man versus vrouw maar ook culturele diversiteit, seksuele orientatie en genderrollen, mensen met of zonder beperking en hoog-, versus laagopgeleid.    

Beeldvorming over integratie: feiten zijn slechts een deel van het verhaal

07-02-2019

Of je nu vind dat de multiculturele samenleving en integratie van nieuwkomers geslaagd is of niet, het is een feit dat de bevolkingssamenstelling van Nederland in amper twee generaties drastisch is veranderd. Omdat de aanpassing aan de nieuwe, multi-etnische realiteit in de Randstad sneller is gegaan dan in de provincie, is er volgens de wetenschappelijk directeur van Verwey-Jonker Instituut een ‘Nederland van verschillende snelheden’ ontstaan.

Lees het hele artikel hier: https://www.kis.nl/artikel/beeldvorming-over-integratie-feiten-zijn-slec...

Er is meer kleur nodig in de top van het grote bedrijfsleven

29-01-2019

De Nederlandse bevolking verandert snel van kleur maar dat is nog niet te merken bij de top van het bedrijfsleven. Terwijl inmiddels één op de vijf Nederlanders een migratieachtergrond heeft, geldt dat slechts voor één op de 50 werknemers in de hogere managementlagen. Dat is onwenselijk, vindt de Sociaal Economische Raad (SER) en daarom komt er binnenkort een afvaardiging van het grote bedrijsleven bij elkaar om strategiëen te bespreken om dat te veranderen. Er moeten meer mensen komen zoals Kenan Yildirim, CFO bij Shell Nederland. Zo is bij ABNAmro momenteel een op de tien werknemers iemand met een niet westerse achtergrond en in de top bijna vier procent. 

Pagina's

realisatie solide