Weerbaarheid tegen discriminatie

30-08-2018

Bijna de helft van alle jongeren met een migratieachtergrond heeft of krijgt met discriminatie te maken. Dat bleek bijvoorbeeld onlangs nog eens uit een recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar het vinden van een stageplek. Hoe kun je jezelf daartegen weren? Wat werkt wel en wat niet? Daarover gaat dit artikel van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:                                           https://www.kis.nl/artikel/alles-staat-valt-met-de-houding-van-de-docent...

Lokale netwerken van en voor EU migranten

27-08-2018

                                                  Het Kennisplatform Integratie&Samenleving (KIS) heeft in haar laatste nieuwsbrief een interessant artikel over hoe lokale netwerken van en voor EU migranten met elkaar samenwerken. Lees meer hierover op: 

De inburgering van Mohannad Altabban

28-06-2018

Lees hier het artikel in De Limburger over de succesvolle inburgering van het Syrische gezin Altabban dat in de Maastrichtse wijk Daalhof woont: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180625_00064889/voor-aankomst-in-maast.... Sinds 2016 helpt de gemeente Maastricht zo`n kleine 300 statushouders bij hun integratie en het vinden van werk en woning. Van alle deelnemers  stroomde bijna de helft binnen één jaar door naar werk en/of studie. De anderen hebben daarbij meer begeleiding nodig. 

@ease: over jongeren die elkaar helpen

28-06-2018

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat in Zuid Limburg de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg voor jongeren hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Dat geldt met name voor jongeren uit eenoudergezinnen en gezinnen in armoede. Ook dat laatste ligt in Maastricht hoger dan gemiddeld in ons land. Daaraan gerelateerd zijn dan weer gezinnen met een migratieachtergrond. Vandaar dat de nieuwe organisatie @ease op het juiste moment begint aan haar taak om laagdrempelige hulp te bieden. Lees meer op: https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/uniek-jongerenproject...

Jongeren meer weerbaar maken tegen discriminatie en uitsluiting

13-06-2018

Het ontwikkelen van weerbaarheid, met name bij jongeren en dan vooral die met een migratieachtergrond, is een aspect in de samenleving dat tot voor kort veel te weinig aandacht kreeg. Daar komt gelukkig verandering in. Zo heeft de gemeente Maastricht onder leiding van Mieke Boonen, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs, het initiatief genomen om in een aantal bijeenkomsten mensen bewuster te maken over "Weerbaar Opvoeden". Op 27 juni a.s. vindt de laatste sessie plaats. Iedereen is welkom en deelnemen kan via:  aanmeldingWM@maastricht.nl 

Een ander initiatief is genomen door het Kennisplatform Integratie en Samenleving dat in een tweetal artikelen alle aspecten van weerbaarheid ter sprake brengt. Hier het eerste artikel:  https://www.kis.nl/artikel/4-vragen-over-me-hoe-maak-je-jongeren-weerbaa...

 

Gemeenten moeten beter zicht krijgen op diversiteit

13-06-2018

Dat stelt althans de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar recente advies genaamd "De Nieuwe Verscheidenheid". De Raad adviseert gemeenten om meer en betere kennis over lokale diversiteit te ontwikkelen en op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen. Dat is tevens waar de Maastrichtse adviescommissie CIMM naar streeft. Lees hier meer over het advies: 

https://www.kis.nl/artikel/wrr-%E2%80%98gemeenten-moeten-beter-zicht-kri...

Coalitieakkoord 2018: "Maastricht, Onbegrensd en Ontspannen"

12-06-2018

 

Ook de gemeente Maastricht is er in geslaagd om op basis van de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen een brede coalitie te smeden tussen maar liefst zes verschillende politieke partijen. Een verbond van linkse-, rechtse-, en middenpartijen gaan daarmee de uitdaging aan om onze mooie stad nog leefbaarder en groener te maken. De titel van het coalitieakkoord Maastricht: Onbegrensd en Ontspannen, wekt in ieder geval de indruk dat diversiteit ook meer aandacht zal krijgen. Iets dat wij als adviescommissie CIMM natuurlijk van harte toejuichen. Hier leest u wat er in het coalitieakkoord is afgesproken en wat als doel gesteld wordt: https://maastricht.notubiz.nl/document/6565843/1/Maastricht%20onbegrensd...

Afscheid wethouder Gerats

27-04-2018

                                              De Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht, kortweg CIMM genoemd, viel onder de verantwoordelijheid van SP-wethouder Gerats. Hij toonde altijd veel begrip voor de noodzaak van diversiteit in de Maastrichtse samenleving. Wij willen hem allemaal daarvoor bedanken op zijn afscheidsfeest dat gehouden zal worden op vrijdag 18 mei as van 5-7PM in het stadhuis op de Markt. Iedereen is van harte welkom.

Discriminatie op de woningmarkt: wel Sandra maar niet Samira

28-03-2018

Na het alarmerende onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt blijkt dat er ook op de woningmarkt wordt gediscrimineerd naar afkomst. Lees meer over de resultaten van dit onderzoek van de Groene Amsterdammer op:

https://www.groene.nl/artikel/een-romantisch-conservatief-met-incorrecte...

Leren van de ervaringen van voormalige vluchtelingen

15-03-2018

Onderzoekers van het Kennisplatform Integratie en Samenleving(KIS)  hebben samen met Vluchtelingen Organisatie Nederland (VON)  de ervaringen van voormalige vluchtelingen samengevat in het rapport "Toen gevlucht, hoe is het nu?". Vluchtelingen uit het laatste decennium van de vorige eeuw werden gevraagd naar hun ervaringen in het integratieproces. Lees meer hierover op                                                                   

https://www.kis.nl/artikel/wat-kunnen-we-leren-van-voormalige-vluchtelin...

Pagina's

realisatie solide