Overheid maakt inburgering veel te moeilijk

11-10-2018

De overheid maakt inburgering veel te moeilijk. Dat stelt de Nationale Ombudsman in het laatste rapport daarover. Lees meer op: https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-overheid-maakt-inburgeren-vee... Kortgeleden verscheen hierover ook het volgende artikel:  https://www.trouw.nl/samenleving/vast-tussen-de-raderen-van-het-inburger...

Arbeidsbevordering voor statushouders

09-10-2018

Het is geen goede zaak dat ondanks de huidige economische hoogconjunctuur nog steeds een veel te hoog percentage statushouders geen betaald werk heeft of kan vinden. Iedereen is het ermee eens dat daar snel verandering in moet komen. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Volgens onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving is veruit de beste methode een combinatie van werken en leren. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/statushouders-aan-het-werk-welke-maatregelen-...

Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)

08-10-2018

Net zoals de CIMM dat doet naar het College van B&W van Maastricht, adviseert de ACVZ gevraagd en ongevraagd de regering over letterlijk alles wat met migratie te maken heeft. Lees op hun website welke adviezen ze zoal heeft uitgebracht: https://acvz.org/pubs/2018/

Zelfredzaamheid is geen universeel maar een westers ideaal

24-09-2018

Al een aantal jaren wordt er in Nederland en andere westerse landen overheidsbeleid gemaakt op basis van zelfredzaamheid van de burger. Voor veel oudere Nederlanders maar helemaal voor mensen vanuit andere culturen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Lees hier meer over een andere invalshoek ten aanzien van gemeenschapszin en buurtontwikkeling: https://www.kis.nl/artikel/%E2%80%98zelfredzaamheid-een-westers-ideaal%E...

Te weinig statushouders werken of volgen een opleiding

24-09-2018

Uit onderzoek blijkt dat nog veel te weinig statushouders werken of een opleiding volgen. Alhoewel gemeenten steeds meer doen om dat te veranderen, wordt zo`n twintig percent van hen nog niet begeleid hierin. Dat staat in de nieuwe Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Vluchtelingen 2018. Wilt u meer hierover weten of de hele Monitor downloaden, klik dan op de volgende link: https://www.kis.nl/artikel/te-weinig-statushouders-werken-volgen-een-opl...

Libische student begint fietsenwinkel in Maastricht

04-09-2018

Het is redelijk uniek dat een Libische student in het op-en-top fietsenwalhalla Nederland een fietsenwinkel begint. Lees meer hierover bij Thuis in Maastricht: https://www.thuisinmaastricht.nl/libische-student-begint-fietsenwinkel/

Immigratie goed voor de economie

31-08-2018

Anders dan wat velen denken is immigratie goed voor de economische groei, blijkt uit onderzoek van de Duitse denktank Ifo. Lees meer hierover in dit FD artikel: ttps://fd.nl/economie-politiek/1267682/onderzoek-immigratie-is-goed-voor-de-economie

Weerbaarheid tegen discriminatie

30-08-2018

Bijna de helft van alle jongeren met een migratieachtergrond heeft of krijgt met discriminatie te maken. Dat bleek bijvoorbeeld onlangs nog eens uit een recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar het vinden van een stageplek. Hoe kun je jezelf daartegen weren? Wat werkt wel en wat niet? Daarover gaat dit artikel van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:                                           https://www.kis.nl/artikel/alles-staat-valt-met-de-houding-van-de-docent...

Lokale netwerken van en voor EU migranten

27-08-2018

                                                  Het Kennisplatform Integratie&Samenleving (KIS) heeft in haar laatste nieuwsbrief een interessant artikel over hoe lokale netwerken van en voor EU migranten met elkaar samenwerken. Lees meer hierover op: 

De inburgering van Mohannad Altabban

28-06-2018

Lees hier het artikel in De Limburger over de succesvolle inburgering van het Syrische gezin Altabban dat in de Maastrichtse wijk Daalhof woont: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180625_00064889/voor-aankomst-in-maast.... Sinds 2016 helpt de gemeente Maastricht zo`n kleine 300 statushouders bij hun integratie en het vinden van werk en woning. Van alle deelnemers  stroomde bijna de helft binnen één jaar door naar werk en/of studie. De anderen hebben daarbij meer begeleiding nodig. 

Pagina's

realisatie solide