Jongeren meer weerbaar maken tegen discriminatie en uitsluiting

13-06-2018

Het ontwikkelen van weerbaarheid, met name bij jongeren en dan vooral die met een migratieachtergrond, is een aspect in de samenleving dat tot voor kort veel te weinig aandacht kreeg. Daar komt gelukkig verandering in. Zo heeft de gemeente Maastricht onder leiding van Mieke Boonen, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs, het initiatief genomen om in een aantal bijeenkomsten mensen bewuster te maken over "Weerbaar Opvoeden". Op 27 juni a.s. vindt de laatste sessie plaats. Iedereen is welkom en deelnemen kan via:  aanmeldingWM@maastricht.nl 

Een ander initiatief is genomen door het Kennisplatform Integratie en Samenleving dat in een tweetal artikelen alle aspecten van weerbaarheid ter sprake brengt. Hier het eerste artikel:  https://www.kis.nl/artikel/4-vragen-over-me-hoe-maak-je-jongeren-weerbaa...

 

Coalitieakkoord 2018: "Maastricht, Onbegrensd en Ontspannen"

12-06-2018

 

Ook de gemeente Maastricht is er in geslaagd om op basis van de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen een brede coalitie te smeden tussen maar liefst zes verschillende politieke partijen. Een verbond van linkse-, rechtse-, en middenpartijen gaan daarmee de uitdaging aan om onze mooie stad nog leefbaarder en groener te maken. De titel van het coalitieakkoord Maastricht: Onbegrensd en Ontspannen, wekt in ieder geval de indruk dat diversiteit ook meer aandacht zal krijgen. Iets dat wij als adviescommissie CIMM natuurlijk van harte toejuichen. Hier leest u wat er in het coalitieakkoord is afgesproken en wat als doel gesteld wordt: https://maastricht.notubiz.nl/document/6565843/1/Maastricht%20onbegrensd...

Afscheid wethouder Gerats

27-04-2018

                                              De Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht, kortweg CIMM genoemd, viel onder de verantwoordelijheid van SP-wethouder Gerats. Hij toonde altijd veel begrip voor de noodzaak van diversiteit in de Maastrichtse samenleving. Wij willen hem allemaal daarvoor bedanken op zijn afscheidsfeest dat gehouden zal worden op vrijdag 18 mei as van 5-7PM in het stadhuis op de Markt. Iedereen is van harte welkom.

Discriminatie op de woningmarkt: wel Sandra maar niet Samira

28-03-2018

Na het alarmerende onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt blijkt dat er ook op de woningmarkt wordt gediscrimineerd naar afkomst. Lees meer over de resultaten van dit onderzoek van de Groene Amsterdammer op:

https://www.groene.nl/artikel/een-romantisch-conservatief-met-incorrecte...

Leren van de ervaringen van voormalige vluchtelingen

15-03-2018

Onderzoekers van het Kennisplatform Integratie en Samenleving(KIS)  hebben samen met Vluchtelingen Organisatie Nederland (VON)  de ervaringen van voormalige vluchtelingen samengevat in het rapport "Toen gevlucht, hoe is het nu?". Vluchtelingen uit het laatste decennium van de vorige eeuw werden gevraagd naar hun ervaringen in het integratieproces. Lees meer hierover op                                                                   

https://www.kis.nl/artikel/wat-kunnen-we-leren-van-voormalige-vluchtelin...

Statushouder minder financieel afhankelijk door programma "Op Tijd"

02-03-2018

Een financieel gezonde huishouding voeren is niet altijd even gemakkelijk, laat staan voor mensen met een migratie-achtergrond. Daar is sinds kort verandering in gekomen door het programma "Op Tijd" dat statushouders helpt zelfstandig hun financien te beheren. Lees meer hierover op:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6242815/1/Financieel%20on...

Geert Hofstede: Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met Cultuurverschillen

28-02-2018

 

Het baanbrekende boek van professor Geert Hofstede "Allemaal Andersdenkenden, Omgaan met Cultuurverschillen" dat voor het eerst verscheen in 1991, is inmiddels zijn maar liefst 23e druk ingegaan. Het werk wordt dan ook gezien als een van de meest invloedrijke boeken van de afgelopen decennia op het gebied van culturele diversiteit. De inhoud wordt geraadpleegd door overheid en bedrijfsleven, studenten en andere geinteresseerden. Hetgeen tevens aangeeft dat onze multiculturele samenleving een blijvend thema van gesprek is. De "Dimensies van Hofstede" hebben bijgedragen aan wederzijds begrip tussen culturen. Geert Hofstede was als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht.

Diversiteitscursus uitzendbranche

26-02-2018

Bij een onderzoek door het TV-consumentenprogramma Radar bleek dat er in de uitzendbranche gediscrimineerd wordt op culturele afkomst. Zo vragen opdrachtgevers om geen mensen met een migratieachtergrond aan te nemen of door te sturen. Bijna de helft van de onderzochte bureaus voldoet aan dit verzoek. Naar aanleiding van deze bevinding hebben een aantal uitzendbureaus besloten om hun personeel een diversiteitscursus te geven om deze kwalijke zaken tegen te gaan.

https://www.nu.nl/economie/5151266/medewerkers-randstad-en-tempo-team-cu...

Discriminatie op school

21-02-2018

Ook al wordt er al veel aan gedaan, nog steeds is er meer discriminatie op onderwijsinstellingen dan wenselijk is. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft speciaal voor docenten en ander onderwijzend personeel de beste wetenschappelijk onderbouwde tips op een rij gezet t.a.v. het voorkomen en aanpakken van discriminatie.

Lees meer hierover op:  

https://www.kis.nl/artikel/zo-pak-je-discriminatie-aan-in-de-klas?utm_me...

Stedenband Maastricht en het Chinese Chengdu

07-02-2018

 

Vanaf 2012 onderhouden Maastricht en de Chinese stad Chengdu een stedenband die steeds hechter wordt. Chengdu is de hoofdstad van de provincie Sichuan in Centraal China en heeft ruim tien miljoen inwoners. Naast economische belangen gaat het bij een stedenband ook om het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en wetenschap, cultuur en toerisme. In bijgaande evaluatie kunt u meer lezen over de behaalde resultaten van de laatste vijf jaar en de toekomstige mogelijkheden:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6171670/1/RIB%20-%20Evalu...

 

 

Pagina's

realisatie solide