Maastrichtse componisten: ideeen zijn de ultieme "migranten"

13-04-2017

Op 5 mei a.s. om 20.30 geven Maastrichtse componisten in de AINSI het concert "Over Grenzen". De voorstelling legt de verbinding tussen Euregionale muziek en de betekenis van grenzen in de regio. Het nodigt de bezoeker uit om na te denken over de waarde,  betekenis en omgang met grenzen in onze tijd. Wat doen grenzen met mensen? Meer hierover kunt u lezen op:  http://www.maastrichtsecomponisten.eu/

De inburgeringscursus faalt

13-04-2017

Het dagblad Trouw analyseert waarom zoveel inburgeringsplichtigen zakken voor hun examen. De reden is dat de cursus en het examen niet deugen en het dus zeker niet altijd aan de cursisten ligt. Vele docenten hebben dan ook forse kritiek. Lees het artikel hier: https://blendle.com/i/trouw/forse-kritiek-docenten-op-inburgering/bnl-tr...

Vierde Nieuwsbrief Armoedebeleid Maastricht

12-04-2017

Onderstaand kunt u de al weer vierde nieuwsbrief lezen met gemeentelijke maatregelen ter voorkoming en vermindering van armoedeproblematiek. Zoals bekend ligt het percentage burgers dat rond of onder de armoedegrens leeft in Maastricht fors hoger dan het landelijke gemiddelde (16% versus 10%). Daar moet iets aan gedaan worden. Lees hier verder:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5205289/1/Nieuwsbrief%20A...

Bunt miteinander oftewel integreren in Duitsland

07-04-2017

Een interessant artikel in de Groene Amsterdammer over het integratieproces van vluchtelingen in het buurland Duitsland. Lees het hier: https://www.groene.nl/artikel/na-de-stroom 

 

Van ontmoediging tot integratie tot versnelde integratie

05-04-2017

Tan Tunali schrijft in de Groene Amsterdammer een openhartig en interessant artikel over de veranderende mentaliteit bij de overheid ten aanzien van asielzoekers en hun integratieproces. Lees het artikel hier:

https://www.groene.nl/artikel/schoonmaken-jij

Met een lesje diversiteit ben je er niet

28-03-2017

Onderwijskundige en pedagoog Hester Radstake heeft in opdracht van de Vrije Universiteit te Amsterdam een praktische leidraad ontwikkeld m.b.t. diversiteit, het E-handbook Diversity Sensitive Instructional Design. Lees hier meer over:

https://www.kis.nl/artikel/met-een-lesje-diversiteit-ben-je-er-niet

Intensievere aanpak nodig bij de integratie van Eritreese vluchtelingen

28-03-2017

Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen uit Eritrea met een verblijfsvergunning relatief meer ondersteuning nodig hebben bij hun integratieproces. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/onderzoek-bevestigt-eritrese-statushouders-he...

Interview met Catherine Vuylsteke over vluchtelingenproblematiek

17-03-2017

Zondagmiddag 23 april a.s. om 3PM interviewt Jet van Aalst de Belgische journaliste, filmmaakster en schrijfster Catherine Vuylsteke over haar monoloog Viet Blue, mede tegen de achtergrond van de huidige vluchtelingenproblematiek. Meer informatie vindt U op: http://www.pesthuyspodium.nl/site/Agenda/Literaire%20Salon%20-%20Catheri...

Locatie: literaire Salon Pesthuyspodium i.s.m. Boekhandel de Tribune. De entree bedraagt vijf Euro. 

Documentaire Wie is allochtoon?

15-03-2017

Voor het afgelopen jaar gehouden Podium Multicultureel Maastricht heeft Abakoula Argalaless namens de adviescommissie Integratie en Mondialisering Maastricht een documentaire gemaakt rondom de vraag "Wie is allochtoon". De veelal verassende antwoorden kunt U hier bekijken:  https://www.youtube.com/watch?v=sX6nJr-Jku4&feature=youtu.be

Abakoula Argalaless krijgt 2017 Vrijwilligersprijs Welzijn

13-03-2017

 

De Adviescommissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) wil hierbij haar lid Abakoula Argalaless van harte geluk wensen met zijn welverdiende Vrijwilligersprijs 2017 in de categorie Welzijn. Die prijs werd persoonlijk overhandigd door wethouder Jack Gerats in het bijzijn van de burgemeester van Maastricht, mevrouw Annemarie Penn-te Strake. Abakoula, die vanaf nu tot de "Sterren van Maastricht" behoort, krijgt de prijs voor zijn tomeloze inzet voor meerdere mondiale vraagstukken waaronder het verbeteren van schoon drinkwater in zijn geboorteland Niger. Hij is tevens oprichter en voorzitter van stichting Aman-Iman (Water is leven:  www.aman-iman.nl).

Voor meer foto`s en informatie, kijk op:  http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202017/De%20Ster%20van%20Maastricht... Meer informatie over Abakaoula Argalaless en zijn diverse vrijwilligerswerkzaamheden kunt u vinden op:  http://www.thuisinmaastricht.nl/en-de-vrijwilligersprijs-2017-voor-welzi...

Pagina's

realisatie solide