Ook Maastricht wil meer eigen inbreng bij inburgeringsproces

03-05-2017

Ook Maastricht schaart zich achter de Limburgse gemeenten die pleiten voor meer eigen inbreng ten aanzien van het inburgeringsproces van statushouders en dan met name voor het taalonderwijs. Dat is een goede ontwikkeling.

Lees hier de brief die de PvdA fractie daarover naar het College heeft gestuurd met aanvullende vragen daarover:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5266489/2/Vragen%20ex%20a...

Buurtmonitor Integratie

20-04-2017

                                          Het is altijd frusterend als er beleid gemaakt moet worden maar er onvoldoende informatie aanwezig om dat beleid goed af te stemmen. Daarvoor is er sinds kort de Buurtmonitor Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze monitor geeft inzicht  in de ontwikkeling van het integratieproces in 408 gemeenten en zo`n 12.000 buurten.

Lees meer op: https://www.kis.nl/artikel/vernieuwde-buurtmonitor-biedt-duidelijker-zic...

De inburgeringscursus faalt

13-04-2017

Het dagblad Trouw analyseert waarom zoveel inburgeringsplichtigen zakken voor hun examen. De reden is dat de cursus en het examen niet deugen en het dus zeker niet altijd aan de cursisten ligt. Vele docenten hebben dan ook forse kritiek. Lees het artikel hier: https://blendle.com/i/trouw/forse-kritiek-docenten-op-inburgering/bnl-tr...

Maastrichtse componisten: ideeen zijn de ultieme "migranten"

13-04-2017

Op 5 mei a.s. om 20.30 geven Maastrichtse componisten in de AINSI het concert "Over Grenzen". De voorstelling legt de verbinding tussen Euregionale muziek en de betekenis van grenzen in de regio. Het nodigt de bezoeker uit om na te denken over de waarde,  betekenis en omgang met grenzen in onze tijd. Wat doen grenzen met mensen? Meer hierover kunt u lezen op:  http://www.maastrichtsecomponisten.eu/

Vierde Nieuwsbrief Armoedebeleid Maastricht

12-04-2017

Onderstaand kunt u de al weer vierde nieuwsbrief lezen met gemeentelijke maatregelen ter voorkoming en vermindering van armoedeproblematiek. Zoals bekend ligt het percentage burgers dat rond of onder de armoedegrens leeft in Maastricht fors hoger dan het landelijke gemiddelde (16% versus 10%). Daar moet iets aan gedaan worden. Lees hier verder:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5205289/1/Nieuwsbrief%20A...

Bunt miteinander oftewel integreren in Duitsland

07-04-2017

Een interessant artikel in de Groene Amsterdammer over het integratieproces van vluchtelingen in het buurland Duitsland. Lees het hier: https://www.groene.nl/artikel/na-de-stroom 

 

Van ontmoediging tot integratie tot versnelde integratie

05-04-2017

Tan Tunali schrijft in de Groene Amsterdammer een openhartig en interessant artikel over de veranderende mentaliteit bij de overheid ten aanzien van asielzoekers en hun integratieproces. Lees het artikel hier:

https://www.groene.nl/artikel/schoonmaken-jij

Met een lesje diversiteit ben je er niet

28-03-2017

Onderwijskundige en pedagoog Hester Radstake heeft in opdracht van de Vrije Universiteit te Amsterdam een praktische leidraad ontwikkeld m.b.t. diversiteit, het E-handbook Diversity Sensitive Instructional Design. Lees hier meer over:

https://www.kis.nl/artikel/met-een-lesje-diversiteit-ben-je-er-niet

Intensievere aanpak nodig bij de integratie van Eritreese vluchtelingen

28-03-2017

Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen uit Eritrea met een verblijfsvergunning relatief meer ondersteuning nodig hebben bij hun integratieproces. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/onderzoek-bevestigt-eritrese-statushouders-he...

Pagina's

realisatie solide