11-06-2020

Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens schrijft in haar pas gepubliceerde jaarverslag dat de aanpak van racisme en discriminatie in ons land beter moet. Het College adviseert de overheid daarvoor een permanente coordinator aan te stellen. Discriminatie in de openbare ruimte is helaas structureel en moet daarom beter worden tegengegaan. Een van de taken van deze coordinator is om te  onderzoeken welke groepen vaker met discriminatie en racisme te maken krijgen en welk beleid gemeenten hierover moeten voeren.   

realisatie solide