09-10-2018

Het is geen goede zaak dat ondanks de huidige economische hoogconjunctuur nog steeds een veel te hoog percentage statushouders geen betaald werk heeft of kan vinden. Iedereen is het ermee eens dat daar snel verandering in moet komen. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Volgens onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving is veruit de beste methode een combinatie van werken en leren. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/statushouders-aan-het-werk-welke-maatregelen-...

realisatie solide