06-08-2021

Dagblad De Limburger meldt dat afgelopen jaar fors meer meldingen van discriminatie en racisme binnenkwamen bij het meldpunt van Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg). Dat gold met name voor burgers met een Aziatische migratieachtergrond. Of dat iets te maken heeft met de coronapandemie die begonnen is in Wuhan/China, is (nog) niet onderzocht.

realisatie solide