09-08-2019

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de doelgroep bekend is met clientenondersteuning. Alhoewel dat percentage stijgende is, is het nog steeds ver onder de maat. Werk aan de winkel dus voor gemeenten en zorgorganisaties. Lees meer op: 

https://www.movisie.nl/artikel/goede-ontwikkelingen-rondom-bekendheid-cl...

realisatie solide