Regelmatig brengt de commissie CIMM gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen uit. Hieronder vindt U een overzicht van de laatste twee jaar. Oudere adviezen zijn op aanvraag beschikbaar. Wilt U een copie van het advies ontvangen, stuur ons dan even een mail en we sturen U het document per omgaande mail toe.

- Mei 2016: Advies over Uitvoeringsopgave Opvang Vluchtelingen

- November 2015: Advies over de Toekomstagenda Sociaal Domein

- September 2015: advies EVI Panels

- Mei 2015: Advies Eindevaluatie Proeftuinproject Caberg-Malpertuis

- Mei 2015: Advies Lokale Coalitie voor Inclusie

- April 2015: Advies Aanpak Jihadisme

- Januari 2015: Advies m.b.t. Samenhangende Kaders Drie Decentralisaties

- September 2014: Advies over het Beleidsplan WMO 2012/2015

- September 2014: Advies m.b.t. Nieuwe Subsidieregelingen

- September 2014: Advies Verordening Jeugdhulp:

- September 2014: Advies over de Kaderbrief 2014:

- Juli 2014: Advies over het rapport "Monitor Gekantelde Werkwijze WMO":

- Juli 2014: Advies over de Toekomst van het Mondiaal Centrum:

- Juli 2014: Advies over het Coalitieakkoord 2014:

- April 2014: Advies over Arbeidsmarktsituatie van Migranten:

- April 2014: Advies over Tussenevaluatie Proeftuinproject Caberg-Malpertuis:

- September 2017: Advies aan de Rekenkamer Maastricht over onderzoek Armoedebeleid Gemeente Maastricht

 -September 2017: Advies Personeelsbeleid en diversiteit 

 

Rapporten en adviezen van andere organisaties:

- Sociaal Cultureel Planbureau

Rapport Sociaal Domein 2015: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016 overall_rapportage_sociaal_domein_2015 

 

 

       Notulen

Onze vergaderingen zijn openbaar en daarmee dus ook onze notulen. Als de notulen hieronder niet staan vermeld kunt u ze altijd opvragen bij ons secretariaat via een mail aan: siersecretariaat@gmail.com 

 

 

realisatie solide