Regelmatig brengt de commissie CIMM gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen uit. Hieronder vindt U een overzicht van de laatste paar jaar. Oudere adviezen zijn op aanvraag beschikbaar. Wilt U een copie van het volledige advies ontvangen, stuur ons dan even een mail en we sturen U graag het gevraagde document per omgaande mail toe.

 

CIMM adviezen en briefwisselingen met College

2021

-Januari 2021: advies inzake Woonprogrammering 2021-2030

-Maart 2021: advies inzake het grote belang en de voordelen van een integraal beleid m.b.t. diversiteit en inclusie

-Maart 2021: ongevraagd advies inzake de mogelijke gevaren van discriminatie bij het gebruik van algoritmen in gemeentelijke databestanden

-Brief over meer betrokkenheid CIMM bij nieuwe Wet Inburgering

-April 2021: ongevraagd advies opheffen 125 kinderspeelplaatsen

-Juli 2021: derde advies inclusief Sinterklaasfeest zonder zwarte piet

 

 

 

2020

-Juli 2020: ongevraagd advies t.a.v. Zwarte Piet en racisme

-Juni 2020: ongevraagd advies m.b.t. diversiteit en inclusie in digitale en gedrukte informatie van de gemeente naar haar burgers

-Juni 2020: ongevraagd advies m.b.t. de situatie van "ongedocumenteerden" tijdens de Corona crisis

-Juni 2020: ongevraagd advies t.a.v. corona-informatie in andere talen

-Mei 2020: tweede ongevraagde advies aan College en Raad m.b.t. het KPMG rapport

-Maart 2020: Antwoord van de drie gezamenlijke adviescommissies (reclamant 20) op de reactie van het College op het eerder uitgebrachte  gezamenlijke advies inzake de Omgevingsvisie Maastricht 2040

-Februari 2020: (Ongevraagd) Advies over KPMG rapport "Analyse op de Bedrijfsvoering en Maatregelen voor het Sociaal Domein Gemeente Maastricht"

 

2019

- November 2019: CIMM Symposium "Diversiteit in de eigen Organisatie" met Envida, Humanitas Maastricht, Leger des Heils, Maasvallei,   MEE Zuid Limburg, Traject en de Universiteit Maastricht. Op verzoek sturen wij u het verslag van deze bijeenkomst toe.

- September 2019: Additionele CIMM bijdrage aan het (Gezamenlijke) Beleidsadvies inzake Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht

- September 2019: (Gezamenlijk) Beleidsadvies inzake Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht

- Februari 2019: Brief aan wethouder de Graaf m.b.t. Inburgering Statushouders 2020

 

2018 wordt binnenkort opnieuw geupdate

 

2017

- September 2017: Advies over diversiteit en personeelsbeleid gemeente Maastricht

- September 2017: Advies aan de Rekenkamer Maastricht over onderzoek armoedebeleid

- Mei 2017: Advies over Woonvisie 2017-2020

- Mei 2017: Advies Armoedebeleid

2016

- Augustus 2016: Advies communicatiebeleid en diversiteit

- Augustus 2016: Advies korting subsidie diversiteitsbeleid

- Mei 2016: Advies over Uitvoeringsopgave Opvang Vluchtelingen

2015

- November 2015: Advies over de Toekomstagenda Sociaal Domein

- September 2015: advies EVI Panels

- Mei 2015: Advies Eindevaluatie Proeftuinproject Caberg-Malpertuis

- Mei 2015: Advies Lokale Coalitie voor Inclusie

- April 2015: Advies Aanpak Jihadisme

- Januari 2015: Advies m.b.t. Samenhangende Kaders Drie Decentralisaties

2014

- September 2014: Advies over het Beleidsplan WMO 2012/2015

- September 2014: Advies m.b.t. Nieuwe Subsidieregelingen

- September 2014: Advies Verordening Jeugdhulp:

- September 2014: Advies over de Kaderbrief 2014:

- Juli 2014: Advies over het rapport "Monitor Gekantelde Werkwijze WMO":

- Juli 2014: Advies over de Toekomst van het Mondiaal Centrum:

- Juli 2014: Advies over het Coalitieakkoord 2014:

- April 2014: Advies over Arbeidsmarktsituatie van Migranten:

- April 2014: Advies over Tussenevaluatie Proeftuinproject Caberg-Malpertuis:

 

 Recente rapporten en adviezen van andere organisaties m.b.t. diversiteit en inclusie:

- Sociaal Cultureel Planbureau: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/09/10/de-sociale-staat-v...

- Sociaal Cultureel Planbureau: https://www.scp.nl/over-scp/data-en-methoden/onderzoeksbeschrijvingen/cu...

- Sociaal cultureel Planbureau: https://www.scp.nl/over-scp/data-en-methoden/onderzoeksbeschrijvingen/ni...

- Centraal Bureau voor de Statistiek: Jaarrapport Integratie 2018: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/47/jaarrapport-integratie-2018

Rapport Sociaal Domein 2015: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016 overall_rapportage_sociaal_domein_2015 

 

 

       Notulen

Onze vergaderingen zijn openbaar en dientengevolge ook onze notulen. U kunt ten alle tijden de notulen die tijdens elke vergadering worden gemaakt opvragen bij ons secretariaat via een mail aan: gertie.stallenberg@maastricht.nl

 

 

realisatie solide