27-10-2021

Onderzoek wijst uit dat mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau gemiddeld ongezonder en korter leven. Met alle gevolgen vandien voor de betroffen persoon en familie zoals onnodig lijden en verdriet maar ook voor de samenleving als totaal door fors hogere zorgkosten. Vaak geldt deze situatie voor mensen met een migratieachtergrond en dan vooral de ouderen onder hen. Het herstel van die gezondheidsachterstanden vraagt om meer investeringen in leefomgeving en bestaanszekerheid.

Lees meer hierover op:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bestaansonzekerheid-is-...

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/groter-armoederisico-on...

 

realisatie solide