11-02-2021

Zijn signalen van vergeetachtigheid en dementie bij ouderen soms moeilijk tijdig te onderkennen, dat geldt nog meer voor ouderen met een migratieachtergrond omdat die eerste generatie migranten vaak de Nederlandse taal minder goed beheersen. Hoe deze oudere burgers toch beter zijn te bereiken en ondersteunen laat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam zien in een nieuw, tweejarig project met een multidisciplinaire aanpak. Meer hierover leest u op:

https://www.movisie.nl/artikel/multidisciplinaire-aanpak-vergeetachtige-...

realisatie solide