18-08-2016

                              Student politicologie en publicist Kiza Magendane breekt een lans voor de mensen met een dubbele culturele achtergrond. Waar dat door sommigen als een vloek wordt gezien, ziet hij het als een zegen. Er zitten wel degelijk voordelen aan het verbonden zijn met meer dan één cultuur. Dat kan zijn via de ouders maar ook via een levenspartner of door je werk.  Lees meer op: http://www.volkskrant.nl/opinie/bicultureel-zijn-is-geen-vloek-maar-een-...

realisatie solide