16-06-2020

De Coronacrisis treft vooral bewoners van kwetsbare wijken, dat stellen vijftien burgemeesters van grote en middelgrote steden in ons land. Zij bieden daarom in Den Haag een manifest aan waarin gevraagd wordt om 1,25 miljard Euro aan steun, zo meldt de Volkskrant.

Toename van onderwijsachterstanden, drugscriminaliteit, schuldproblematiek, psychische problemen en werkloosheid vereisen een actieplan dat nog deze zomer moet starten. Zij pleiten eronder andere voor dat bewoners van achterstandswijken voorrang moeten krijgen bij vacatures. De adviescommissie CIMM zal deze ontwikkelingen ook ter sprake brengen bij het College van B&W van Maastricht.

realisatie solide