23-12-2021

 De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft na onderzoek vastgesteld dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een veel groter risico lopen om in geldproblemen te komen. Redenen zijn onder andere dat hun onderwijsniveau gemiddeld lager ligt, dat ze doorgaans minder verdienen, minder vaak een vast contract hebben en vaak niet op de hoogte zijn van allerlei steunmaatregelen. Voor de ouderen onder hen geldt dat ze vaak een AOW-gat hebben omdat ze niet de volledige opbouwperiode in Nederland hebben gewoond en gewerkt. De AFM vraagt om meer aandacht voor al deze problemen, bijvoorbeeld al tijdens de inburgeringsperiode.   

realisatie solide