11-11-2020

Het nieuwe jaarrapport Integratie 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat verschillen op het gebied van integratie in de samenleving kleiner worden op diverse vlakken. Zo is bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond sterker gestegen en bijstandsafhankelijkheid sterker gedaald dan voor die van mensen met een Nederlandse achtergrond.

Hier kunt u het rapport met veel interessante feiten en data downloaden of lezen: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/46/jaarrapport-integratie-2020

realisatie solide