09-09-2021

De nieuwe inburgeringswet is volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau veelbelovend, maar het succes ervan valt of staat bij de uitvoering door gemeenten. Met name onderwijs, gezondheid en arbeidstoeleiding zijn thema's die om meer aandacht vragen.

Het SCP is van mening dat een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum de inburgering van statushouders belemmert met alle nadelige gevolgen vandien. Dat is o.a. slecht voor de mentale gezondheid, taalbeheersing en arbeidsmarktpositie. Onder andere de veel te lange wachttijden bij het IND en de problemen op de woningmarkt zijn daar debet aan. Het SCP vraagt de politiek om het integratieproces van statushouders te versnellen.

Lees meer hierover op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/scp-nieuwe-inburgerings...

realisatie solide