14-11-2019

Afgelopen week heeft de adviescommissie CIMM/Diversiteit Maastricht een succesvol symposium gehouden waar diverse organisaties aan hebben deelgenomen zoals Humanitas, het Leger des Heils, Woningstichting Maasvallei, Universiteit Maastricht, Woningcorporatie Servatius, MEE Zuid Limburg en Envida. De centrale stelling was: "De eigen organisatie dient een afspiegeling te zijn van de steeds diversere, multiculturele clientele waarbij gestreefd dient te worden naar inclusiviteit".

Naast een presentatie door Dr. Constance Sommerey, beleidsmedewerker Diversiteit en docent Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, werd een rondetafelgesprek gevoerd onder voorzitterschap van Dr. Nol Reverda, CIMM lid en emeritus lector van Hogeschool Zuyd.

 

realisatie solide