12-07-2020

Onderzoek gedaan in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten wijst uit wat al eerder werd verwacht, namelijk dat mensen behorend tot minderheden door hun migratieachtergrond, opleiding, inkomen, sociale status etc. veel meer dan gemiddeld worden getroffen door het Corona virus. Reden is dat ze op of rond de armoedegrens leven en/of in frontliniesectoren werken waar arbeidsomstandigheden slechter zijn. Ook wonen ze in dichterbevolkte wijken onder slechtere omstandigheden (De Standaard van 11 juli 2020)  

realisatie solide