13-04-2017

Het dagblad Trouw analyseert waarom zoveel inburgeringsplichtigen zakken voor hun examen. De reden is dat de cursus en het examen niet deugen en het dus zeker niet altijd aan de cursisten ligt. Vele docenten hebben dan ook forse kritiek. Lees het artikel hier: https://blendle.com/i/trouw/forse-kritiek-docenten-op-inburgering/bnl-tr...

realisatie solide