18-02-2021

 Het Kennisplatform Integratie en Samenleving signaleert dat met name in de huidige coronatijd er steeds meer signalen zijn van mensen met een Oost-Aziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit en afkomst. KIS heeft die ervaringen in beeld gebracht met een verkennend onderzoek, 'De stilte voorbij.' De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de sociale norm te veranderen rond discriminatie, racisme en Oost-Aziatische mensen. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/onderzoek-kis-discriminatie-ervaringen-oost-a...

realisatie solide