06-08-2019

Terwijl het percentage Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gestaag toeneemt naar nu zo`n 13% van de totale bevolking, neemt dat bij het politiekorps juist af van bijna 7% naar 6% oftewel de helft. Dat is geen goede ontwikkeling, te meer daar er de laatste jaren hard aan wordt gewerkt om dat te verhogen. De daling ligt niet zozeer aan te weinig nieuwkomers maar meer aan vertrekkende agenten. Dat vereist grondig onderzoek naar de redenen.  

realisatie solide