14-05-2020

 

Was eenzaamheid al een groot sociaal probleem onder minderheden in de samenleving, door het Corona virus en al zijn beperkende maatregelen is dat alleen nog maar fors toegenomen. Onder andere burgers met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond, ouderen, mensen met een andere seksuele geaardheid, mensen met een beperking, laaggeletterden en lagere inkomensgroepen worden meer getroffen dan gemiddeld. En dat geldt zeker voor mensen die digitaal wat minder onderlegd zijn. Onderzoek wijst uit dat structurele eenzaamheid leidt tot meer stress, depressiviteit en gezondheidsschade. Alsof dat al niet erg genoeg is, dreigen veel mensen ook nog eens hun baan of inkomen te verliezen en staan pensioenen onder grote druk om in de nabije toekomst tot verlaging van uitkeringen over te gaan. Kortom, er dreigt een sociale ramp als er niet tijdig voldoende aandacht aan wordt besteed. 
Gelukkig ontstaan er ook nieuwe, bemoedigende initiatieven. Zo zijn al voor Corona uitbrak, acht maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Limburg de strijd aangegaan met eenzaamheid onder ouderen. Het project "Samen tegen Eenzaamheid" met als partners onder andere de Universiteit van Maastricht, Platform Mantelzorg Limburg, de provinciale GGD, Burgerkracht Limburg en Platform Mantelzorg Limburg, streeft er naar om in alle Limburgse gemeenten een "loket" open te stellen waar eenzame ouderen terecht kunnen. Maar er zijn in deze Coronatijd meer van deze initiatieven nodig die ook andere betrokken burgers bijstaan. Zo zou bijvoorbeeld een gemeentelijk "Preventieteam Eenzaamheid" met efficiënt gebruik van (financiële) middelen een groter probleem en veel hogere kosten op de wat langere termijn kunnen voorkomen. 
 
Lees ook het volgende artikel hierover:

https://www.kis.nl/artikel/de-onbesproken-eenzaamheid-van-marokkaanse-ou...

 

realisatie solide