02-05-2019

De Alliantie "Verandering van Binnenuit" richt zich met name op migranten-en vluchtelingengemeenschappen met als doel om problemen rond gender, gelijkheid van mannen en vrouwen en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en op te lossen. De alliantie die grotendeels bestaat uit organisaties van mensen met een migratieachtergrond, adviseert onder andere op welke wijze gemeenten een grotere zelfbeschikking kunnen bereiken bij hun inwoners. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/verandering-binnenuit

realisatie solide