16-01-2019

Langzamerhand komt er meer duidelijkheid over een groeiende groep burgers in onze samenleving die tot nu toe volledig buiten beeld bleef: mensen boven de 55 jaar met een migratieachtergrond. Binnenkort wordt er onder leiding van hoogleraar Tineke Fokkema die  gespecialiseerd is in Ouder worden, Familiezaken en Migratie, op een congres bijzondere aandacht aan besteed. Lees meer hierover op de volgende link: 

https://www.kis.nl/artikel/eenzaamheid-onder-oudere-migranten-een-comple...

realisatie solide