10-02-2021

De Eerste Kamer is akkoord met een wijziging in de grondwet waardoor mensen straks niet langer meer gediscrimineerd mogen worden om hun handicap of seksuele geaardheid. Een 'grote overwinning voor LHBTI's', zegt belangenvereniging COC Nederland.

 

Voor het verbod moet Artikel 1 van de Grondwet worden veranderd. Daarom moet het nóg een keer worden goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer. Daar moet het voorstel opnieuw een tweederdemeerderheid halen.

realisatie solide