29-01-2019

De Nederlandse bevolking verandert snel van kleur maar dat is nog niet te merken bij de top van het bedrijfsleven. Terwijl inmiddels één op de vijf Nederlanders een migratieachtergrond heeft, geldt dat slechts voor één op de 50 werknemers in de hogere managementlagen. Dat is onwenselijk, vindt de Sociaal Economische Raad (SER) en daarom komt er binnenkort een afvaardiging van het grote bedrijsleven bij elkaar om strategiëen te bespreken om dat te veranderen. Er moeten meer mensen komen zoals Kenan Yildirim, CFO bij Shell Nederland. Zo is bij ABNAmro momenteel een op de tien werknemers iemand met een niet westerse achtergrond en in de top bijna vier procent. 

realisatie solide