23-05-2020

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat op grote schaal wordt gefraudeerd door taalscholen bij inburgeringscursussen. Gratis laptops, kadobonnen ter waarde van 250 Euro en andere lokkertjes worden door taalscholen aangeboden bij een inschrijving. Vele statushouders weten niet of nauwelijks dat er bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 10.000 Euro staat gereserveerd voor onder andere het volgen van taallessen. Als de nieuwe cursist akkoord gaat met het cursusvoorstel, kan de taalschool bij DUO haar facturen indienen. En dat gebeurt vaak zonder dat daar taallessen tegenover staan. In ruil voor het aftekenen van de facturen voor niet gekregen taallessen, krijgt de statushouder allerlei douceurtjes dus de verleiding is groot. En frauderende scholen zijn graag bereid om valse verklaringen af te geven voor "gevolgde" taallessen, zo blijkt. Meer informatie in het Volkskrant artikel "Taalschoolfraude" van 22 mei 2020.

Wie vier keer is gezakt voor het taalexamen, krijgt ook nog eens ontheffing van de inburgeringsplicht zolang er maar 600 uur aan onderwijs is gevolgd hetgeen lang niet altijd het geval is. Dit kan niet zo doorgaan en moet anders, vindt ook de commissie CIMM die haar adviesdiensten heeft aangeboden aan wethouder Mara de Graaf van Maastricht ten aanzien van de nieuwe Wet Inburgering.

 

realisatie solide