30-07-2020

Terwijl het aantal EU burgers met een migratieachtergrond ruim 10% bedraagt, ligt dat percentage voor het Europese Parlement op slechts 3% en dat is altijd nog beter dan voor de meeste Europese instituten. Bij de 27-koppige Commissie ligt het zelfs op nul ondanks dat het politieke motto luidt "verenigd in verscheidenheid" en er constant op wordt gewezen dat de Commissie alle (!) Europese burgers vertegenwoordigt.  Commissievoorzitter von der Leyen heeft kortgeleden ruiterlijk toegegeven dat er iets grondig mis is, niet alleen in de Commissie maar ook in het Europese ambtenarenapparaat en heeft beloofd met een actieplan te komen. We zijn benieuwd waar dat toe leidt en op welke termijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet veel anders is bij nationele, regionale en lokale vertegenwoordigingen van Europese burgers. Er is dus nog een lange weg te gaan t.a.v. etnische diversiteit ondanks alle mooie beloften en doelstellingen.

realisatie solide