Hier kunt U links vinden naar de belangrijkste officiele documenten die gaan over het beleid van de gemeenten Maastricht-Heuvelland en die raakvlakken hebben met culturele diversiteit. Maar ook links naar procedures en regels in de gemeente Maastricht t.a.v. inburgering en culturele diversiteit.

- Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022: http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/

- Maastricht en speerpunten 2016: http://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/user_upload/Infographic_bij_b...

- Maastricht en begroting 2016: http://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/user_upload/DEF_Programmabegr...

- Maastricht en visie op de toekomst; De Kaderbrief 2015: http://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/files/GeMa/Doc/03_BenW/Totaal...

-Maastricht en het Coalitieakkoord 2014-2018: http://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/files/GeMa/Doc/03_BenW/201404...

- Maastricht en internationalisering (in vier talen beschikbaar): http://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Not...

-Maastricht en de ambtelijke organisatie: http://www.gemeentemaastricht.nl/en/bestuur-en-organisatie/ambtelijke-or...

- Maastricht en de gemeenteraad: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-organisatie/de-gemeenteraad/

-Maastricht in cijfers en aantal inwoners naar culturele diversiteit: http://maastricht.incijfers.nl

jive/jivereportcontents.ashx?report=home_buurt

- Maastricht en culturele diversiteit: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/maatschap...

 -Maastricht en inburgering: hhttp://www.gemeentemaastricht.nl/product/ceremonie-bij-naturalisatie/pdc...

- Maastricht en participatie en inspraak: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-organisatie/meedenken-en-mee...

-Maastricht en internationale stedenbanden: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/internati...

- Maastricht en anti-discriminatiebeleid: http://www.advlimburg.nl/

- Maastricht en cultuurbeleid: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/onderwijs...

 

 

realisatie solide