10-11-2021

Wethouders van de vier grote steden hebben hun zorgen geuit over de overgang naar een nieuw stelsel van inburgering dat binnenkort wordt geintroduceerd. Vanaf 1 januari a.s. worden gemeenten namelijk weer verantwoordelijk voor inburgering van statushouders maar ongeveer 11.000 mensen moeten nog inburgeren onder het oude, veel bekritiseerde stelsel. Dat is onrechtvaardig en onwerkbaar vinden de vier grote    (en vele andere) gemeenten van ons land. Ze willen dan ook dat alle statushouders onder de nieuwe wet vallen. In het oude systeem kregen inburgeraars veel te veel zelfstandigheid en dat leidde tot wantoestanden werd al in 2018 geconcludeerd.

realisatie solide